B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Fatura ?demeleri

?? Bankas? Fatura ?deme Se?enekleri

Vodafone Fatura ?deme

?Vodafone fatura ?demelerinizi ?? Bankas? üzerinden nas?l yapabilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.?

Türk Telekom Fatura ?deme

Türk Telekom fatura ?deme i?lemlerinizi ?? Bankas? üzerinden nas?l yapabilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.?

Turkcell Fatura ?deme

Turkcell fatura ?demelerini ?? Bankas? üzerinden nas?l yapabilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.?

TTNET Fatura ?deme

TTNET internet faturas? ?demelerinizi ?? Bankas? üzerinden nas?l yapabilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.?

Do?algaz Fatura ?deme

Do?algaz hizmeti ald???n?z tüm kurumlar i?in fatura ?deme i?lemlerini ?? Bankas? üzerinden nas?l yapabilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.?

Elektrik Faturas? ?deme

BEDA? ve TEDA? gibi kurumlardan ald???n?z elektrik hizmetinin faturas?n? ?? Bankas? üzerinden nas?l ?deyebilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.?

Su Faturas? ?deme

ASK? ve ?SK? gibi kurumlardan ald???n?z su hizmetinin faturas?n? ?? Bankas? üzerinden nas?l ?deyebilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.?

HGS ve OGS Ge?i? ?hlali ?demeleri

Arac?n?za ait HGS ve OGS hizmetlerindeki ge?i? ihlali ?demelerini ?? Bankas? üzerinden nas?l yapabilece?inizi ??renmek i?in t?klay?n.

?


?? Bankas? ile Fatura ?demenin Kolay Yolu!

Türkiye genelinde ?? Bankas?’n?n anla?mal? oldu?u kurumlar?n faturalar? i?in ?deme talimat? verebilir ya da size sunulan geni? ?deme alternatifleri ile faturalar?n?z? h?zl? ve kolayca ?deyebilirsiniz.

Hangi i?lemler Yap?l?r?


Otomatik Fatura ?deme Talimat? Verme
An?nda Fatura ?deme
Barkod ile Fatura ?deme

Nas?l Yap?l?r?
Bankam?z mü?terisiyseniz;
??Cep - ?demeler - Fatura menüsünden ?deme Talimat? Verme ve An?nda Fatura ?deme
?nternet ?ubesi - ?demeler - Fatura menüsünden ?deme Talimat? Verme ve An?nda Fatura ?deme
Bankamatik'ten Kartl? Menü - Daha Fazlas? - Fatura ve ?demeler menüsünden
Maximum Mobil - ?demeler menüsünden tüm banka kartlar?n? kullanarak An?nda Fatura ?deme
Bankamatik Karts?z ??lem - ?demeler - Fatura ?demeleri menüsünden barkod okutarak* veya fatura bilgileri ile
Telefon ?ubesi’ni arayarak mü?teri temsilcileri arac?l???yla ?deme Talimat? Verme ve An?nda Fatura ?deme
?? Bankas? ?ubelerinden ?deme Talimat? Verme ve An?nda Fatura ?deme i?lemlerinizi yapabilirsiniz.

Bankam?z mü?terisi de?ilseniz;

Maximum Mobil - ?demeler menüsünden tüm banka kartlar?n? kullanarak An?nda Fatura ?deme
Bankamatik - Karts?z ??lem - ?demeler - Fatura ?demeleri menüsünden barkod okutarak* veya fatura bilgileri ile
?? Bankas? ?ubelerinden An?nda Fatura ?deme i?lemlerinizi yapabilirsiniz.


* Türk Telekom Mobil ve Diyarbak?r Su ve Kanalizasyon ?daresi (D?SK?) faturalar?n?z i?in Bankamatiklerde barkod okuyucular ile faturan?z? an?nda ?deyebilirsiniz.
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经