B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ticari ??lemler


 

?

Ticari ?nternet ?ubesi?
Bankamatik
??Cep Bireysel
???Cep Ticari
(Tüzel Mü?teriler)
???Cep Ticari (Ger?ek Ki?i Tacir Mü?teriler)
Telefon ?ubesi
Vadesiz TL - D?viz - Alt?n  Hesap Bilgilerim
 


??
Vadesiz Hesap A?ma (D?viz)??
Yat?r?m Hesab? A?ma??
Vadesiz Hesap A?ma (Alt?n)??
??lemlerim


 
??
Hesap ?zeti Alma (TL-D?viz-Alt?n)
??????
Ek Hesap Bilgileri??
Vadeli Alt?n Hesap A?ma-Kapatma??
Dekont??
Vadeli Hesap A?ma-Kapama (TL-D?viz)??
Ticari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
Havale/EFT Hesab? Tan?mlama-Silme
 Hesaba Para Aktarma
?sme Havale
D?viz Transferi (SWIFT)
?leri Tarihli Para Transferi
?oklu Havale/EFTTicari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
Alt?n Al??-Sat??
 D?viz Al??-Sat??
TEFAS Fonlar? ??lemleri
Yat?r?m Fonu ??lemleri
Alt?n Hesab?
Hisse Senedi ??lemleri
Hazine ?halesi ??lemleri
Bono/Tahvil
Temettü/Rüchan Hakk?
Varant ??lemleri
Repo-Ticari


?

Eurobond ??lemleriTicari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
?mece Kart Bilgi Sorma
 ?mece Kart Bor? ?deme
Vadematik ??lemleri


 


Ticari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
An?nda Fatura ?deme
 SGK ?deme
Vergi ?deme
üniversite ücretleri
THY ?de ve U?
Ba??? ??lemleri
Kurum ?demeleri AVON KOZMET?K
Kurum ?demeleri- TüPRA?-T.PETROL RAF. A.?
Kurum ?demeleri YEMEKSEPET?.COM
Kurum ?demeleri - DO?TA? KELEBEK MOB?LYA
Kurum ?demeleri PETROL OF?S?
Kurum ?demeleri - F?NAL VARLIK Y?NET?M A.?. 
Kurum ?demeleri - KAM?L KO? OTOBüSLER? A.?.
?Kurum ?demeleri MERCEDES BENZ
????
?Kurum ?demeleri EFES VARLIK
??
??
?Kurum ?demeleri KANYON Y?NET?M
?
???
?TL Yükleme
????
?HGS/OGS Ge?i?leri
????
?Trafik Cezas? ?deme-Sorgulama-?ptal
???
?
?MTV ?deme-Talimat Verme
????
?Fatura Talimat? Verme
???
?Ticari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
Kredi Bilgilerim
 Kredi Risk Raporu
Teminat Mektuplar?Ticari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
üye ??yeri
 Ek Hesap ??lemleriTicari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
Ayarlar
 Bilgilendirme Tercihleri
Telefon Güncelleme
Ticari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
Mali Ko?ul G?rüntüleme
POS ??lemleri G?rüntüleme
Ekstre ??lemleri 
Blokeli Hesap Hareketleri G?rüntülemeTicari ?nternet ?ubesi
Bankamatik
??Cep
Telefon ?ubesi
?ek ??lemleri
 Senet ??lemleri

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经