B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Oda/Birlik/Dernek Anla?malar?

Oda Birlik Dernek Anla?malar?

Organize Sanayi B?lgelerine Destek

???? Bankas? olarak protokol imzalad???m?z ticaret ve sanayi odalar?, esnaf ve sanatkarlar odalar?, ziraat odalar?, birlik, dernek ve kurulu?larla sizin ihtiya?lar?n?z? en iyi ?ekilde anlamak ve i?letmelerinizin sorunlar?na en do?ru ??zümleri üretebilmek i?in, kredi ve nakit y?netimi ürünlerimizi i?eren ortak ?al??malara imza att?k.

Siz, oda, birlik ve dernek üyelerini, size ?zel f?rsatlardan yararlanman?z i?in ?? Bankas? ?ubelerine bekliyoruz. Bankam?zca anla?ma yap?lan Ticaret ve Sanayi Odalar? ile dernek, federasyon v?e birliklere a?a??da yer almaktad?r.
 
Adana Kuyumcular Odas??
Adana Sanayi Odas?
Adana Ticaret Odas?
Adapazar? Ticaret ve Sanayi Odas?
Ad?yaman Ticaret ve Sanayi Odas?
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas?
Afyonkarahisar Tu?la ve Kiremit üreticileri Derne?i
Ak?akoca Ticaret ve Sanayi Odas?
Akyaz? Ticaret ve Sanayi Odas?
Alapl? Ticaret ve Sanayi Odas?
Ala?ehir Ticaret ve Sanayi Odas?
Amasya Ticaret ve Sanayi Odas?
Anamur Ticaret ve Sanayi Odas?
Antakya Ticaret ve Sanayi Odas?
Antalya Deniz Ticaret Odas?
Antalya Ticaret ve Sanayi Odas?
Artvin Ticaret ve Sanayi Odas?
Ayd?n Ticaret Odas?
Ayval?k Ticaret Odas?
Bal?kesir Sanayi Odas?
Bal?kesir Ticaret Odas?
Band?rma Ticaret Odas?
Bart?n Ticaret ve Sanayi Odas?
Batman Ticaret ve Sanayi Odas?
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odas?
Beypazar? Ticaret Odas?
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas?
Bing?l Ticaret ve Sanayi Odas?
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odas?
Bodrum Ticaret Odas?
Bolu Ticaret ve Sanayi Odas?
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odas?
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odas?
Bucak Ticaret ve Sanayi Odas?
Burhaniye Ticaret Odas?
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas?
Ceyhan Ticaret Odas?
Cizre Ticaret ve Sanayi Odas?
?anakkale Ticaret ve Sanayi Odas?
?ank?r? Ticaret ve Sanayi Odas?
?ar?amba Ticaret ve Sanayi Odas? 
?ay Ticaret ve Sanayi Odas?
?aycuma Ticaret ve Sanayi Odas?
?orlu Ticaret ve Sanayi Odas?
?orum Sanayici ve ??adamlar? Derne?i
?orum Ticaret ve Sanayi Odas?
Denizli Sanayi Odas?
Denizli Ticaret Odas?
Devrek Ticaret ve Sanayi Odas?
Diyarbak?r Ticaret ve Sanayi Odas?
Düzce Ticaret ve Sanayi Odas?
Edirne Ticaret ve Sanayi Odas?
Edremit Ticaret Odas?
Ege B?lgesi Sanayi Odas?
Elaz?? Ticaret ve Sanayi Odas?
Erci? Ticaret ve Sanayi Odas?
Erdek Ticaret ve Sanayi Odas? 
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odas?
Erzin Ticaret ve Sanayi Odas? 
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odas?
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas? 
Eski?ehir Sanayi Odas?
Eski?ehir Ticaret Odas?
Gaziantep Sanayi Odas?
Gaziantep Ticaret Odas?
Gen? Giri?im ve Y?neti?im Derne?i (GGYD)
Gebze Ticaret Odas? 
Giresun Kuyumcular Derne?i
Giresun Ticaret ve Sanayi Odas?
Had?mk?y Sanayici ve ??adamlar? Derne?i
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odas?
Havza Ticaret ve Sanayi Odas?
Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odas?
Hopa Ticaret ve Sanayi Odas?
I?d?r Ticaret ve Sanayi Odas?
Isparta Ticaret ve Sanayi Odas?
?nebolu Ticaret ve Sanayi Odas?
?stanbul G?da ve ?htiya? Maddeleri Perakendeciler Derne?i (PER-DER)
?stanbul Kuyumcular Odas?? ?stanbul Sanayi Odas? 
?zmir Hal?c?lar ve Yer D??emecileri Derne?i (?zmir HALIMDER) 
?zmir Kuyumcular Odas?
?zmir Ticaret Odas?
?zmit Ticaret Odas?
Kahramanmara? Kuyumcular Odas? 
Kahramanmara? Ticaret ve Sanayi Odas?
Karabük Ticaret ve Sanayi Odas?
Karadeniz Ere?li Ticaret ve Sanayi Odas?
Karaman Ticaret ve Sanayi Odas?
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odas?
Kayseri Sanayi Odas?
Kayseri Ticaret Odas?
Ke?an Ticaret ve Sanayi Odas?
K?br?s Türk Ticaret Odas?
K?r?kkale Ticaret ve Sanayi Odas?
K?rklareli Ticaret ve Sanayi Odas?
K?r?ehir Ticaret ve Sanayi Odas?
K?z?ltepe Ticaret ve Sanayi Odas?
Kilis Ticaret ve Sanayi Odas?
Kocaeli Sanayi Odas?
Konya Sanayi Odas?
Konya Ticaret Odas?
K?rfez Ticaret Odas?
Ku?adas? Ticaret Odas?
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odas?
Malatya Ticaret ve Sanayi Odas?
Malkara Ticaret ve Sanayi Odas?
Mardin Ticaret ve Sanayi Odas?
Mersin Ticaret ve Sanayi Odas?
Merzifon Ticaret ve Sanayi Odas?
Milas Ticaret ve Sanayi Odas?
Mu?la Ticaret ve Sanayi Odas?
Mu? Ticaret ve Sanayi Odas?
Nazilli Ticaret Odas?
Nev?ehir Ticaret ve Sanayi Odas?
Ni?de Ticaret ve Sanayi Odas?
Niksar Ticaret ve Sanayi Odas?
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas?
Ostim Sanayici ve ??adamlar? Derne?i? (OS?AD)
Ordu Ticaret ve Sanayi Odas?
Ostim Sanayici ve ??adamlar? Derne?i
Pazar Ticaret ve Sanayi Odas?
Rize Ticaret ve Sanayi Odas?
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas?
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas?
Sand?kl? Ticaret ve Sanayi Odas?
Sarayk?y Ticaret Odas?
Siirt Ticaret ve Sanayi Odas?
Silifke Ticaret ve Sanayi Odas?
Sinop Ticaret ve Sanayi Odas?
Sivas Ticaret ve Sanayi Odas?
Soma Ticaret ve Sanayi Odas?
S?ke Ticaret Odas?
Suluova Ticaret ve Sanayi Odas?
?anl?urfa Ticaret ve Sanayi Odas?
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odas?
Ta??t Ara?lar? Yan Sanayicileri Derne?i 
Ta?k?prü Ticaret ve Sanayi Odas?
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odas?
Tav?anl? Ticaret ve Sanayi Odas?
Tekirda? Ticaret ve Sanayi Odas?
Tokat Ticaret ve Sanayi Odas?
Torbal? Ticaret Odas?
Tosya Ticaret ve Sanayi Odas?
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas? 
Tüm Sigortac? Acenteleri Federasyonu (TüSAF)
Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (TETS?AD) 
Türkiye Gen? ?? Adamlar? Derne?i (TüG?AD - Ankara ?ubesi)
Uzunk?prü Ticaret ve Sanayi Odas?
Van Ticaret ve Sanayi Odas?
Yahyal? Ticaret Odas? 
Yalova Ticaret ve Sanayi Odas? 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odas??


?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经