B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ticari ?nternet Bankac?l???

Esnaf ve Ger?ek Ki?i Firmalar

Yard?mc? Bilgiler

Tüzel Firmalar

??? Bankas? Ticari ?nternet ?ubesi’ni kullanarak 7 gün 24 saat bankac?l?k i?lemlerinizi h?zl?, kolay ve güvenli bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz.

Ticari ?nternet ?ubesi  ile ticari i?lemler size de kolay gelsin!.

 
Ticari ?nternet ?ubesi ile yapabilecekleriniz:

 
Hesap bilgileri g?rüntüleme,
Havale/EFT,
?IBAN’s?z para transferi i?in ticari hesaplara Kolay Adres tan?mlama (YEN?) detayl? bilgi,
100.000 TL’ye kadar An?nda Ticari Kredi ba?vurusu (YEN?!)
POS ba?vurusu (YEN?!)
Firman?za ait tahsil, teminat ?ek ve senetlerine ke?iden edilen ?ekleri g?rüntüleme,
Ticari kart bilgileri g?rüntüleme ve bor? ?deme,
Kredi kart?ndan Taksitli Nakit Avans kullanma (YEN?!),
SGK ?deme talimat? verme (YEN?!),
HGS-OGS ge?i?lerini g?rüntüleme ve yükleme hareketlerini izleme,
üye i?yeri ekstre ve detaylar?n? g?rüntüleme ve POS i?lemlerini izleme,
Ticari Kredi bilgilerini g?rüntüleme ve bor? ?deme,
??yerinize ait ticari i?lemleri i?in yetki verme,

 
?? Bankas? Ticari ?nternet ?ubesi ile ger?ekle?tirebilece?iniz tüm i?lemler

 
Nas?l Kullan?r?m? 

 
Bireysel ?nternet ?ubemizi kullanan bir esnaf veya ger?ek ki?i tacirseniz, Bireysel ?nternet ?ubesi üzerinden ‘Ticari ?nternet Ba?vurusu’ ad?mlar?n? izleyerek ticari dijital kanallar i?in ba?vurunuzu an?nda ger?ekle?tirerek, avantajlar?ndan faydalanmaya ba?layabilirsiniz.


 

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经