B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kiral?k Yerim Var

?
Kiral?k Yer ?nerilerinizi,

Yerini Bankamatik / Atm veya banka ?ubesine kiraya vermek isteyenler i?in tüm detaylar a?a??da belirtilmi?tir.

?ube yeri i?in a?a??daki bilgileri i?erecek ?ekilde e-posta ile,

Adresi, mümkünse haritadaki lokasyonu
Ka? kat ve ka? m2 oldu?u
Cephe geni?li?i
Talep edilen kira tutar?
 ?skan? olup olmad???
Dükkan foto?raflar?


subeyeri@isbank.com.tr
?

? Bankamatik yeri i?in a?a??daki formu doldurarak iletmeniz durumunda talebiniz en k?sa sürede de?erlendirilecektir.
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经