B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Maximum Mobil

?Ne dilersen dile Maximum Mobil'de?

?
Kredi kart? y?netiminden kampanya kat?l?m?na, limit art?rmadan Cinemaximum bileti almaya kadar say?s?z ?zellikle dolu bir uygulama; "Maximum Mobil"

F?rsatlar
?? Bankas? kartlar?n?za ?zel tüm kampanyalar? g?rebilir, kampanyalara kolayca kat?labilir ve kat?ld???n?z kampanyalar? g?rüntüleyebilirsiniz.

Al??veri?lerinizden ?nce tüm sekt?rlerdeki f?rsatlar? ve indirimleri kontrol edebilir ve bu sayede daha fazla ayr?cal?ktan yararlanabilirsiniz.

Cinemaximum’daki vizyon filmlerine g?z atabilir, salonunuzu, seans?n?z? ve hatta koltu?unuzu se?erek kart bilgilerinizi girmeden sinema biletinizi h?zl?ca alabilirsiniz. 

?demeler
Ma?aza ya da e-ticaret sitesi al??veri?lerinizde kart?n?z yan?n?zda olmasa da QR kod ile h?zl? ve güvenli bir ?ekilde ?deme yapabilirsiniz.

NFC uyumlu Android 4.4.2 ve üzeri i?letim sistemine sahip cihazlarla al??veri?lerinizi cep telefonunuzdan h?zl? ve güvenli olarak temass?z yapabilirsiniz.

Maximum Mobil’le anla?mal? kurumlar?n faturalar?n? an?nda ?deyebilirsiniz. 

Kartlar?m
Kredi kartlar?n?zla nerede ne harcama yapt???n?z? an?nda g?rebilir ve borcunuzu h?zl?ca ?deyebilirsiniz.

Kredi kart? harcamalar?n?z? kolayca taksitlendirebilir ya da erteleyebilirsiniz.

Kart?n?zla ilgili ?ok say?da i?lemi ?ubeye gitmeden ya da ?a?r? Merkezini aramadan kolayca yapabilirsiniz. Kart ?ifrenizi de?i?tirebilir ya da yeni kartlar?n?za ?ifre alabilirsiniz. Sanal kart olu?turabilir ve sanal kart?n?z?n limitini güncelleyebilirsiniz.

?htiyac?n?z oldu?u her an kolayca limitinizi yükseltebilir, nakit ihtiya?lar?n?z i?in an?nda taksitli nakit avans ?ekebilirsiniz.

?? Bankas? kartlar?n?z?n limit, bor?, hesap kesim tarihi ve puan bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
?
Ayr?ca an?nda kart ba?vurusu yaparak kolayca Bankam?z kredi kart? sahibi olabilirsiniz.

?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经