B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?n ?demeli Kartlar

Genel Bilgi

Kendi limitiniz kendiniz belirlemek, ?ocu?unuza har?l?k vermek, sevdiklerinize ?zel günlerde hediye etmek ya da ?al??anlar?n?z? ?düllendirmek i?in, art?k yükledi?iniz tutar kadar harcama yapt?ran MaxiPara Kart'lar var!

MaxiPara Kart

?Bireysel harcamalar?n?zda hesab?n?z? bilmek, kendi limitinizi belirlemek istiyorsan?z MaxiPara Kart tam size g?re.

?ocu?um Ad?na MaxiPara Kart

18 ya??ndan kü?ük ?ocu?unuzun har?l???n? MaxiPara Gen?lik Kart’la verin, hem harcamalar?n? takip edin hem de paras?n? güvenle ta??d???na emin olun.

Maxipara Kart Ba?vurusu

Diledi?iniz MaxiPara Kart’a ?ubelerimiz ya da Maximum Mobil’den kolayca ba?vurabilirsiniz.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经