B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

OYAK üyelerine ?zel Ayr?cal?klar

?? Bankas? OYAK Ba???a Dayal? Emekli Geliri Sistemi veya Emekli Maa?? Sistemi’ne dahil OYAK emeklilerine ?ifte f?rsat sunuyor.??
OYAK ?deme ve tahsilat i?lemlerinizi ?? Bankas? arac?l???yla ger?ekle?tirmeniz halinde ?deme ve birikim i?lemlerinizde de OYAK üyelerine ?zel avantajlardan faydalanabilirsiniz!

OYAK Emeklilik ??lemlerini ?? Bankas? Arac?l???yla Yaparak;

?? Bankas? kredi kart?n?z? y?ll?k ücret ?demeden kullanabilir,
?nternet ?ubemiz ve 0 850 724 0 724 No’lu Telefon ?ubemizden ücretsiz havale ve EFT yapabilirsiniz.

Ayr?ca,

?? Bankas? OYAK Ba???a Dayal? Emekli Geliri Sistemi veya Emekli Maa?? Sistemi’ne dahil OYAK emeklilerine ?ifte f?rsat sunuyor.

OYAK Ba???a Dayal? Emekli Geliri Sistemi veya Emekli Maa?? Sistemi maa? ?demelerinizi Bankam?za aktararak;

?? Bankas? kredi kart?n?z? y?ll?k ücret ?demeden kullanabilir,
?nternet ?ubemiz ve 0 850 724 0 724 No’lu Telefon ?ubemizden ücretsiz havale yapabilir,
Yurt genelinde 1.300’ün üzerinde ?ubemiz ve 6.300’ü a?k?n Bankamatik cihaz? arac?l??? ile nakit ihtiyac?n?z? 7 gün 24 saat kar??layabilirsiniz.üstelik sahip olaca??n?z ayr?cal?klar bunlarla da s?n?rl? de?il. OYAK Ba???a Dayal? Emekli Geliri Sistemi veya Emekli Maa?? Sistemi maa??n?z? Bankam?za aktararak;
?? Bankas? kredi kart?n?zla her ay yapaca??n?z al??veri?lerden kazanaca??n?z MaxiPuan’?n %20’si kadar ilave MaxiPuan kazanabilir,
OYAK’a ait düzenli ?demeleriniz varsa, Bankam?zdan otomatik ?deme talimat? vererek ?demelerinizi yorulmadan ve ücret ?demeden yapabilirsiniz.?
Size ?zel ayr?cal?klar?m?zla ilgili ayr?nt?l? bilgi almak ve OYAK Ba???a Dayal? Emekli Geliri Sistemi veya Emekli Maa?? Sistemi maa??n?z? Bankam?z arac?l??? ve güvencesiyle almak i?in diledi?iniz bir ?ubemize u?raman?z yeterli.X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经