B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Tüketici Kredisi ?demeleri

??? Bankas? tüketici kredisi taksitlerinizi Bankamatiklerimizden, ?ubelerimizden, ??Cep ve ?nternet ?ubemizden ?deyebilirsiniz.

?
Tüketici kredisi taksitleriniz, taksit tarihinizde hesab?n?zda yeterli bakiye bulunmas? durumunda otomatik olarak tahsil edilmektedir.


?? Bankas? ?ubelerinden Tüketici Kredisi ?deme


Size en yak?n ?? Bankas? ?ubelerinden mü?teri temsilcileri yard?m?yla kimli?inizi ibraz ederek tüketici kredisi taksitlerinizi ?deyebilirsiniz.


Bankamatiklerimizden Kartl? ?deme


Hesab?n?zdan kredi taksitinizi ?demek i?in banka kart?n?z ve ?ifrenizle giri? yapt?ktan sonra
Ana Menü>Ek Hesap ve Kredi Borcu ?deme> Kredi Borcu ad?m?ndan ?deyece?iniz taksiti se?erek kredi ?demenizi yapabilirsiniz.

Bankamatiklerimizden Karts?z ?deme

Ana Menü> Fatura ve ?demeler> Kredi Borcu ?deme ad?m?ndan TC Kimlik Numaran?z ve Cep telefonu bilgilerinizi girerek kredi ?demenizi yapabilirsiniz.

??Cep Uygulamam?zdan ?deme


??Cep'e giri? yapt?ktan sonra;

Kredilerim > Bor? ?deme ad?mlar?n? izleyerek ?deme yapmak istedi?iniz kredinizi se?meniz gerekmektedir.

?nternet ?ubesi üzerinde Kredi ?deme


?nternet ?ubemize giri? yapt?ktan sonra;
Menüden Kredilerim>Bor? ?deme>Tüketici Kredisi ad?mlar?n? izleyerek ?deme yapmak istedi?iniz kredinizi se?erek taksitlerinizi ?deyebilirsiniz.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经