B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m
Para Aktarma
Havale
Havale ücreti / ?ube-?a?r? Merkezi-Sesli Yan?t Sistemi
Havale G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
2.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi- 0-1000 TL
Asgari Tutar
0.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
12.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TC-KKTC/KKTC-TC ?ubeleri Aras? Havale
Asgari Tutar
11.25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
11.25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir. Telefon ?ubesi Kanal? arac?l??? ile yap?lan i?lemlerde ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TC-KKTC/KKTC-TC ?ubeleri Aras? Havale
Asgari Tutar
56TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
850TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir. ?a?r? Merkezi arac?l??? ile yap?lan i?lemlerde ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TC-KKTC/KKTC-TC ?ubeler Aras? - Düzenli Havale Talimat? Verilmesi
Asgari Tutar
56TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
850TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir. ?a?r? Merkezi arac?l??? ile yap?lan i?lemlerde ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TC-KKTC/KKTC-TC ?ubeleri Aras? Havale - Düzenli Havale
Asgari Tutar
20TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
850TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir. ?a?r? Merkezi arac?l??? ile yap?lan i?lemlerde ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale ücreti / ?nternet ?ube ve Mobil Bankac?l?k Kanallar?
Havale G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
0.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
12.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi- 0-1000 TL
Asgari Tutar
0.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
12.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. Yp havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TC-KKTC/KKTC-TC ?ubeleri Aras? Havale
Asgari Tutar
11.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
11.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale ücreti / ATM Kanal?
Havale G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
2.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi- 0-1000 TL
Asgari Tutar
0.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli Havale Talimat? Verilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
12.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kartl? / Karts?z Para G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. ATM'den ger?ekle?tirilen kartl? ve karts?z para aktarma i?lemlerinden tahsil edilmektedir. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kartl? / Karts?z Para G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
2.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. ATM'den ger?ekle?tirilen kartl? ve karts?z para aktarma i?lemlerinden tahsil edilmektedir. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kartl? / Karts?z Para G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. ATM'den ger?ekle?tirilen kartl? ve karts?z para aktarma i?lemlerinden tahsil edilmektedir. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TC-KKTC/KKTC-TC ?ubeleri Aras? Havale
Asgari Tutar
20TL
Asgari Oran
Azami Tutar
20TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
K?ymetli Maden Transfer ücreti- ?ube ve ?a?r? Merkezi Kanal?
Havale G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
2.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
K?ymetli Maden Transfer ücreti- ?nternet ?ube ve Mobil Bankac?l?k Kanallar?
Havale G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
0.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Havale G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
12.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. YP havale limitleri Bankam?z Gi?e D?viz Al?? kuru üzerinden hesaplanmaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
API
?? Bankas? ?le ?deme
Asgari Tutar
0.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bankam?z ile anla?mas? bulunan e-ticaret siteleri üzerinden yap?lacak al??veri? bedellerinin"?? Bankas? ile ?de" linki üzerinden firma hesaplar?na aktar?lmas? i?lemlerinde tahsil edilir.BSMV Dahildir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT
EFT ücreti / ?ube-?a?r? Merkezi-Sesli Yan?t Sistemi
EFT G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
10TL
Asgari Oran
Azami Tutar
10TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
100TL
Asgari Oran
Azami Tutar
100TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli EFT Talimat? Verilmesi- 0-1000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli EFT Talimat? Verilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli EFT Talimat? Verilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT ücreti / ?nternet ?ube ve Mobil Bankac?l?k Kanallar?
EFT G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli EFT Talimat? Verilmesi- 0-1000 TL
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli EFT Talimat? Verilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Düzenli EFT Talimat? Verilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Talimat verme ve takip eden düzenli g?nderilm i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge? EFT G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
1.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Saat 16:00'dan sonra ger?ekle?tirilen EFT i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge? EFT G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
3TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Saat 16:00'dan sonra ger?ekle?tirilen EFT i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge? EFT G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
37.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
37.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Saat 16:00'dan sonra ger?ekle?tirilen EFT i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT ücreti / ATM Kanal?
EFT G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
EFT G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge? EFT G?nderilmesi - 0-1000 TL
Asgari Tutar
3TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Saat 16:00'dan sonra ger?ekle?tirilen EFT i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge? EFT G?nderilmesi - 1000,01-50.000 TL
Asgari Tutar
7.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
7.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Saat 16:00'dan sonra ger?ekle?tirilen EFT i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge? EFT G?nderilmesi - 50.000,01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?. Saat 16:00'dan sonra ger?ekle?tirilen EFT i?lemlerinden tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Swift
Uluslararas? Fon Transferi ve Mesajla?ma ücreti / SWIFT - ?ube Kanal?
Hesaptan Giden SWIFT
Asgari Tutar
42USD
Asgari Oran
0.6%
Azami Tutar
310USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. Ticari ??lemlerde Azami ücret 625 USD. OUR kodlu i?lemlerde, i?leme arac?l?k eden bankalar taraf?ndan bildirilen masraflar i?lem sonras?nda mü?teri hesaplar?ndan ayr?ca tahsil edilecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesaptan Giden SWIFT
Asgari Tutar
24USD
Asgari Oran
Azami Tutar
24USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0-250 USD aras? i?lemlerinde uygulanacakt?r. BSMV hari?tir. OUR kodlu i?lemlerde, i?leme arac?l?k eden bankalar taraf?ndan bildirilen masraflar i?lem sonras?nda mü?teri hesaplar?ndan ayr?ca tahsil edilecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kasadan Giden SWIFT
Asgari Tutar
42USD
Asgari Oran
0.6%
Azami Tutar
310USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. Ticari ??lemlerde Azami ücret 625 USD
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd???/Yurti?i Di?er Bankadan Gelen D?viz Havalesi - D?viz ?deme - Hesaba
Asgari Tutar
20USD
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
200USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. Ticari/Kurumsal ??lemlerde Azami ücret 625 USD
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd???/Yurti?i Di?er Bankadan Gelen D?viz Havalesi - D?viz ?deme - Hesaba
Asgari Tutar
6.5USD
Asgari Oran
Azami Tutar
6.5USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0-250 USD aras? i?lemlerinde uygulanacakt?r. BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd???/Yurti?i Di?er Bankadan Gelen D?viz Havalesi - D?viz ?deme - ?sme/Kasaya
Asgari Tutar
20USD
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
200USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. Ticari/Kurumsal ??lemlerde Azami ücret 625 USD
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
??bank AG'den Gelen D?viz Havalesi ?deme - ?sme/Kasaya
Asgari Tutar
2USD
Asgari Oran
Azami Tutar
2USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd???/Yurti?i Di?er Bankadan Gelen D?viz Havalesi - D?viz ?deme - ?sme/Kasaya
Asgari Tutar
13.5USD
Asgari Oran
Azami Tutar
13.5USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0-250 USD aras? i?lemlerinde uygulanacakt?r. BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd???/Yurti?i Di?er Bankadan Gelen D?viz Havalesi - TL ?deme - Hesaba
Asgari Tutar
57TL
Asgari Oran
Azami Tutar
57TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
??bank AG'den Gelen TL Havalesi ?deme - ?sme/Kasaya
Asgari Tutar
12TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd???/Yurti?i Di?er Bankadan Gelen D?viz Havalesi - TL ?deme- ?sme/Kasaya
Asgari Tutar
57TL
Asgari Oran
Azami Tutar
57TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt D??? Kaynakl? Kredi ve Sermaye Arac?l?k ??lemleri
Asgari Tutar
100USD
Asgari Oran
0.4%
Azami Tutar
500USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Uluslararas? Fon Transferi ve Mesajla?ma ücreti / SWIFT - ?nternet Kanal?
Hesaptan Giden SWIFT
Asgari Tutar
20USD
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
310USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir.OUR kodlu i?lemlerde, i?leme arac?l?k eden bankalar taraf?ndan bildirilen masraflar i?lem sonras?nda mü?teri hesaplar?ndan ayr?ca tahsil edilecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Uluslararas? Fon Transferi ve Mesajla?ma ücreti / SWIFT - ??Cep Kanal?
Hesaptan Giden SWIFT
Asgari Tutar
20USD
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
310USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir. OUR kodlu i?lemlerde, i?leme arac?l?k eden bankalar taraf?ndan bildirilen masraflar i?lem sonras?nda mü?teri hesaplar?ndan ayr?ca tahsil edilecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Uluslararas? Fon Transferi ve Mesajla?ma ücreti / SWIFT - NYDO Toplu ?deme Kanal?
Hesaptan Giden SWIFT
Asgari Tutar
27.5USD
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. OUR kodlu i?lemlerde, i?leme arac?l?k eden bankalar taraf?ndan bildirilen masraflar i?lem sonras?nda mü?teri hesaplar?ndan ayr?ca tahsil edilecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bireysel Krediler
Konut Kredileri
Ev Kredisi
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.65%
Azami Tutar
Azami Oran
1.65%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1150TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3000TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasf? ve brüt alan?na (m2) g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Dask Prim Bedeli
Asgari Tutar
171.90TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k DASK poli?esi 171,90TL'dir. DASK prim tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
301TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k Konut Sigortas? primi 301 TL'dir. Konut sigortas? tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hayat Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1456.26TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Hayat sigortas? primi, 100.000 TL tutar?ndaki 10 y?l vadeli konut kredisi i?in 35 ya? üzerinden ?rnek olarak hesaplanm?? olup; kredi tutar?, kredi vadesi, faiz oran? ve mü?terinin ya??na g?re de?i?iklik g?sterecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ev Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
22.3346%
Azami Tutar
Azami Oran
22.3346%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli, %1.65 faiz oranl? Ev Kredisi ürünleri i?in Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti) dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Konut sigortas?, dask primi ve hayat sigortas? bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ev Kredisi Kampanyas?-Hayat Sigortal?-Tahsis ücretli
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.40%
Azami Tutar
Azami Oran
1.40%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1150TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3000TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasf? ve brüt alan?na (m2) g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Dask Prim Bedeli
Asgari Tutar
171.90TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k DASK poli?esi 171,90TL'dir. DASK prim tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
301TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k Konut Sigortas? primi 301 TL'dir. Konut sigortas? tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hayat Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1456.26TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Hayat sigortas? primi, 100.000 TL tutar?ndaki 10 y?l vadeli konut kredisi i?in 35 ya? üzerinden ?rnek olarak hesaplanm?? olup; kredi tutar?, kredi vadesi, faiz oran? ve mü?terinin ya??na g?re de?i?iklik g?sterecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ev Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
18.7374%
Azami Tutar
Azami Oran
18.7374%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli, %1.40 faiz oranl? Ev Kredisi ürünleri i?in Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti) dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Konut sigortas?, dask primi ve hayat sigortas? bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Destek Kredisi
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1 - 60 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1150TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1375TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasf? ve brüt alan?na (m2) g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Dask Prim Bedeli
Asgari Tutar
171.90TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k DASK poli?esi 171,90TL'dir. DASK prim tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
301TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k Konut Sigortas? primi 301 TL'dir. Konut sigortas? tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Destek Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 60 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
36.0510%
Azami Tutar
Azami Oran
36.0510%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 60 ay vadeli, %2.19 faiz oranl? Tüketici Destek Kredisi i?in ,Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti), KKDF dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Konut sigortas? ve dask prim bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?potekli Haz?r Kredi
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1 - 60 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1150TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1375TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasf? ve brüt alan?na (m2) g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Dask Prim Bedeli
Asgari Tutar
171.90TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k DASK poli?esi 171,90TL'dir. DASK prim tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
301TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut Kredileri i?in 1 y?ll?k Konut Sigortas? primi 301 TL'dir. Konut sigortas? tutar? ortalama olarak hesaplam?? olup; konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?potekli Haz?r Kredi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 60 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
36.0510%
Azami Tutar
Azami Oran
36.0510%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 60 ay vadeli, %2.19 faiz oranl? ?potekli Haz?r Kredisi i?in ,Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti), KKDF dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Konut sigortas? ve dask prim bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Sat?n Alma-Hayat Sigortal?-Tahsis ücretli
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.40%
Azami Tutar
Azami Oran
1.40%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm kredilerinde devlet deste?i oran? krediye konu ta??nmaz?n niteli?ine ve enerji s?n?f?na g?re y?ll?k %3 ile %5 aras?nda de?i?mektedir. Verilen oran, Kentsel D?nü?üm Sat?n Alma Kredileri i?in y?ll?k %4 faiz deste?i vard?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1500TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumuna, niteliklerine, brüt alan?na (m2) ve projede yer alan ba??ms?z b?lüm say?lar?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Sat?n Alma Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
18.8529%
Azami Tutar
Azami Oran
18.8529%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli Kentsel D?nü?üm Konut Sat?n Alma Kredisi i?in , Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti), dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Devlet Faiz Deste?i mü?teriye yans?t?lmad??? i?in hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m-Hayat Sigortal?-Tahsis ücretli
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.40%
Azami Tutar
Azami Oran
1.40%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm kredilerinde devlet deste?i oran? krediye konu ta??nmaz?n niteli?ine ve enerji s?n?f?na g?re y?ll?k %3 ile %5 aras?nda de?i?mektedir. Verilen oran, Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m Kredileri i?in y?ll?k %4 faiz deste?i vard?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1500TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumuna, niteliklerine, brüt alan?na (m2) ve projede yer alan ba??ms?z b?lüm say?lar?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
18.8529%
Azami Tutar
Azami Oran
18.8529%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m Kredisi i?in , Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti), dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Devlet Faiz Deste?i mü?teriye yans?t?lmad??? i?in hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Sat?n Alma-Hayat Sigortas?z-Tahsis ücretli
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.45%
Azami Tutar
Azami Oran
1.45%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm kredilerinde devlet deste?i oran? krediye konu ta??nmaz?n niteli?ine ve enerji s?n?f?na g?re y?ll?k %3 ile %5 aras?nda de?i?mektedir. Verilen oran, Kentsel D?nü?üm Sat?n Alma Kredileri i?in y?ll?k %4 faiz deste?i vard?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1500TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumuna, niteliklerine, brüt alan?na (m2) ve projede yer alan ba??ms?z b?lüm say?lar?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Sat?n Alma Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
19.5663%
Azami Tutar
Azami Oran
19.5663%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli Kentsel D?nü?üm Konut Sat?n Alma Kredisi i?in , Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti), dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Devlet Faiz Deste?i mü?teriye yans?t?lmad??? i?in hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m-Hayat Sigortas?z-Tahsis ücretli
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.45%
Azami Tutar
Azami Oran
1.45%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm kredilerinde devlet deste?i oran? krediye konu ta??nmaz?n niteli?ine ve enerji s?n?f?na g?re y?ll?k %3 ile %5 aras?nda de?i?mektedir. Verilen oran, Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m Kredileri i?in y?ll?k %4 faiz deste?i vard?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1500TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumuna, niteliklerine, brüt alan?na (m2) ve projede yer alan ba??ms?z b?lüm say?lar?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
19.5663%
Azami Tutar
Azami Oran
19.5663%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli Kentsel D?nü?üm Konut Yap?m Kredisi i?in , Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti), dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Devlet Faiz Deste?i mü?teriye yans?t?lmad??? i?in hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm ??yeri Yap?m
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-84 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.55%
Azami Tutar
Azami Oran
1.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm kredilerinde devlet deste?i oran? krediye konu ta??nmaz?n niteli?ine ve enerji s?n?f?na g?re y?ll?k %3 ile %5 aras?nda de?i?mektedir. Kentsel D?nü?üm i?yeri Yap?m Kredileri i?in y?ll?k %3 faiz deste?i vard?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1500TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumuna, niteliklerine, brüt alan?na (m2) ve projede yer alan ba??ms?z b?lüm say?lar?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kentsel D?nü?üm i?yeri Yap?m/Sat?n Alma Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 84 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
24.6179%
Azami Tutar
Azami Oran
24.6179%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL -84 ay vadeli, %1.55 baz faiz oranl? Kentsel D?nü?üm i?yeri Yap?m/Sat?n Alma Kredisi i?in vergisiz , fonlu olarak , Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti), dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r. Devlet Faiz Deste?i mü?teriye yans?t?lmad??? i?in hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ev Yap?m/Tamamlama Kredisi-Hayat Sigortal?-Tahsis ücretli
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.40%
Azami Tutar
Azami Oran
1.40%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1150TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumuna, niteliklerine, brüt alan?na (m2) ve projede yer alan ba??ms?z b?lüm say?lar?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Yap?m/Tamamlama Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
18.7374%
Azami Tutar
Azami Oran
18.7374%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli Konut Yap?m/Tamamlama Kredisi ürünleri i?in ,Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti) dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ev Yap?m/Tamamlama Kredisi-Hayat Sigortas?z-Tahsis ücretli
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.45%
Azami Tutar
Azami Oran
1.45%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Finansman? Kredisi Erken ?deme Tazminat? ve Yeniden Yap?land?rma
Asgari Tutar
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Konut finansman? yasas? kapsam?nda kulland?r?lm?? kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ?denmesi, ara ?deme yap?lmas?, kredi faiz oran?nda indirim yap?lmas? veya kredinin kapat?lmas? halinde erken ?denen anapara tutar? üzerinden tahsil edilir. Tahsil edilecek erken ?deme tazminat? her halükarda yap?lacak faiz indirimini a?mayacakt?r. BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1150TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumuna, niteliklerine, brüt alan?na (m2) ve projede yer alan ba??ms?z b?lüm say?lar?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Konut Yap?m/Tamamlama Kredisi Y?ll?k Maliyet -100.000-TL - 120 Ay Vadeli
Asgari Tutar
Asgari Oran
19.4488%
Azami Tutar
Azami Oran
19.4488%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 120 ay vadeli Konut Yap?m/Tamamlama Kredisi ürünleri i?in ,Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti) dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??t Kredileri
Kampanyal? 0 km. Ta??t Kredisi 1-36 Ay (Binek Ara?lar ??in)
1-36 Ay Vade Kampanyal? Faiz Oran? - 0 km
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.45%
Azami Tutar
Azami Oran
1.45%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kasko Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1200TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ta??t Kredileri i?in kasko sigortas?, 50.000 TL kasko bedeli ve 34 ya??ndaki bir mü?teri i?in hesaplanm?? 1 y?ll?k kasko sigortas? bedeli olup; ya?, cinsiyet ve arac?n kasko de?erine g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti
Asgari Tutar
22.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? - 0 km
Asgari Tutar
Asgari Oran
23.5487%
Azami Tutar
Azami Oran
23.5487%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 25.000 TL de?erindeki bir binek ta??t ve 36 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %1.45, Tahsis ücreti 131,25 TL olarak dikkate al?nm?? ve hesaplamalara Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti dahil edilmi?tir. Kasko sigorta bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kampanyal? 0 km. Ta??t Kredisi 37-60 Ay (Binek Ara?lar ??in)
37-60 Ay Vade Kampanyal? Faiz Oran? - 0 km
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.55%
Azami Tutar
Azami Oran
1.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kasko Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1200TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ta??t Kredileri i?in kasko sigortas?, 50.000 TL kasko bedeli ve 34 ya??ndaki bir mü?teri i?in hesaplanm?? 1 y?ll?k kasko sigortas? bedeli olup; ya?, cinsiyet ve arac?n kasko de?erine g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti
Asgari Tutar
22.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? - 0 km
Asgari Tutar
Asgari Oran
25.1209%
Azami Tutar
Azami Oran
25.1209%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 25.000 TL de?erindeki bir binek ta??t ve 60 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %1.55, Tahsis ücreti 131,25 TL olarak dikkate al?nm?? ve hesaplamalara Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti dahil edilmi?tir. Kasko sigorta bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kampanyal? 2. El Ta??t Kredisi 1-36 Ay (Binek Ara?lar ??in)
1-36 Ay Vade Kampanyal? Faiz Oran? - 2.El
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.45%
Azami Tutar
Azami Oran
1.45%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kasko Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1200TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ta??t Kredileri i?in kasko sigortas?, 50.000 TL kasko bedeli ve 34 ya??ndaki bir mü?teri i?in hesaplanm?? 1 y?ll?k kasko sigortas? bedeli olup; ya?, cinsiyet ve arac?n kasko de?erine g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti
Asgari Tutar
22.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? - 2.El
Asgari Tutar
Asgari Oran
23.5487%
Azami Tutar
Azami Oran
23.5487%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 25.000 TL de?erindeki bir binek ta??t ve 36 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %1.45, Tahsis ücreti 131,25 TL olarak dikkate al?nm?? ve hesaplamalara Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti dahil edilmi?tir. Kasko sigorta bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kampanyal? 2. El Ta??t Kredisi 37-60 Ay (Binek Ara?lar ??in)
37-60 Ay Vade Kampanyal? Faiz Oran? - 2.El
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.55%
Azami Tutar
Azami Oran
1.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kasko Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1200TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ta??t Kredileri i?in kasko sigortas?, 50.000 TL kasko bedeli ve 34 ya??ndaki bir mü?teri i?in hesaplanm?? 1 y?ll?k kasko sigortas? bedeli olup; ya?, cinsiyet ve arac?n kasko de?erine g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti
Asgari Tutar
22.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? - 2.El
Asgari Tutar
Asgari Oran
25.1209%
Azami Tutar
Azami Oran
25.1209%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 25.000 TL de?erindeki bir binek ta??t ve 60 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %1.55, Tahsis ücreti 131,25 TL olarak dikkate al?nm?? ve hesaplamalara Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti dahil edilmi?tir. Kasko sigorta bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
0 km. Ta??t Kredisi
1-60 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.70%
Azami Tutar
Azami Oran
1.70%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kasko Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1200TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ta??t Kredileri i?in kasko sigortas?, 50.000 TL kasko bedeli ve 34 ya??ndaki bir mü?teri i?in hesaplanm?? 1 y?ll?k kasko sigortas? bedeli olup; ya?, cinsiyet ve arac?n kasko de?erine g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti
Asgari Tutar
22.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet
Asgari Tutar
Asgari Oran
27.8076%
Azami Tutar
Azami Oran
27.8076%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 25.000 TL de?erindeki bir binek ta??t ve 60 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %1.70, Tahsis ücreti 131,25 TL olarak dikkate al?nm?? ve hesaplamalara Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti dahil edilmi?tir. Kasko sigorta bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Vade
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 km. ara? al?m? i?in kulland?r?lan bireysel ta??t kredilerinde azami vade; Sat?n al?nacak arac?n as?l fatura de?erinin 120.000 TL ve alt?nda olmas? durumunda 60 ay, Sat?n al?nacak arac?n as?l fatura de?erinin 120.000 TL üzerinde olmas? durumunda 48 ayd?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
2. El Ta??t Kredisi
1-60 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.70%
Azami Tutar
Azami Oran
1.70%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kasko Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
1200TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ta??t Kredileri i?in kasko sigortas?, 50.000 TL kasko bedeli ve 34 ya??ndaki bir mü?teri i?in hesaplanm?? 1 y?ll?k kasko sigortas? bedeli olup; ya?, cinsiyet ve arac?n kasko de?erine g?re de?i?iklik g?stermektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti
Asgari Tutar
22.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet
Asgari Tutar
Asgari Oran
27.8076%
Azami Tutar
Azami Oran
27.8076%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 25.000 TL de?erindeki bir binek ta??t ve 60 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %1.70, Tahsis ücreti 131,25 TL olarak dikkate al?nm?? ve hesaplamalara Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti dahil edilmi?tir. Kasko sigorta bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Vade
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
2.el.ara? al?m? i?in kulland?r?lan bireysel ta??t kredilerinde azami vade; Arac?n Kasko de?erinin 120.000 TL ve alt?nda olmas? durumunda 60 ay, Arac?n Kasko de?erinin 120.000 TL üzerinde olmas? durumunda 48 ayd?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?htiya? Kredileri
An?nda Kredi
Faiz Oran? (1-36 ay 1.000 TL-250.000 TL)-Sigortal?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
1.90%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
24.3455%
Azami Tutar
Azami Oran
31.5817%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? hesaplan?rken kredi tutar? 15.000 TL, 36 ay vade, tahsis ücreti 78,75 TL olarak dikkate al?nm??t?r. Hayat sigortas? bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Faiz Oran? (1-36 ay 1.000 TL-250.000 TL)-Sigortas?z
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.05%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
34.3940%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? hesaplan?rken kredi tutar? 15.000 TL, 36 ay vade, tahsis ücreti 78,75 TL olarak dikkate al?nm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hayat Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
722.70TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Hayat sigortas? primi, 15.000 TL tutar?ndaki 60 ay vadeli ihtiya? kredisi i?in 35 ya? üzerinden ?rnek olarak hesaplanm?? olup; kredi tutar?, kredi vadesi, faiz oran? ve mü?terinin ya??na g?re de?i?iklik g?sterecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Al??veri? Kredi
Faiz Oran? (2-36 ay 750 TL-15.000 TL)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.47%
Azami Tutar
Azami Oran
1.47%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0%
Azami Tutar
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
23.3473%
Azami Tutar
Azami Oran
23.3473%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? hesaplan?rken kredi tutar? 15.000 TL, vadesi 36 ay, tahsis ücreti 0 TL olarak dikkate al?nm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?evreci Kredi
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Faiz Oran? (1-36 ay )
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
37.0671%
Azami Tutar
Azami Oran
37.0671%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 10.000 TL, 36 Ay Vadeli Bir Kredi? ??in Hesaplanm?? Olup, Hesaplama Yap?l?rken Faiz Oran? %2.19, tahsis ücreti 52.5 TL Olarak Dikkate Al?nm??t?r. Hayat sigortas? zorunludur.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?htiya? Kredisi
1-36 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
24.3455%
Azami Tutar
Azami Oran
37.0671%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 10.000-TL kredi i?in hesaplanm?? olup, 36 ay vade, Tahsis ücreti 52,5 TL olarak dikkate al?nm??t?r. Hayat sigortas? bedeli hesaplamaya dahil edilmemi?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hayat Sigortas? Bedeli
Asgari Tutar
722.70TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Hayat sigortas? primi, 15.000 TL tutar?ndaki 60 ay vadeli ihtiya? kredisi i?in 35 ya? üzerinden ?rnek olarak hesaplanm?? olup; kredi tutar?, kredi vadesi, faiz oran? ve mü?terinin ya??na g?re de?i?iklik g?sterecektir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bireysel ??yeri Kredisi
1-60 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.40%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1500TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3300TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasf? ve brüt alan?na (m2) g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum veya ve kurulu?lar?na veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
23.4020%
Azami Tutar
Azami Oran
38.0993%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
100.000 TL - 60 ay vadeli Bireysel ??yeri Kredisi i?in, 525 TL tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti) dahil edilerek hesaplama yap?lm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
2/B Kredisi
1-120 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
36.7766%
Azami Tutar
Azami Oran
36.7766%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 50.000-TL, 120 Ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %2.19, Tahsis ücreti 262,5 TL olarak dikkate al?nm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat Kredisi (Nakit kar??l?k al?nmas? durumunda)
1-36 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
37.0676%
Azami Tutar
Azami Oran
37.0676%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 100.000-TL, 36 ay vadeli, nakit blokaj teminat? ile kulland?r?lm?? bir kredi? i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken faiz oran? %2.19, Tahsis ücreti 525 TL olarak dikkate al?nm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat Kredisi (Mü?terinin mevcut konutu üzerine ipotek tesis edilmesi durumunda)
1-36 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV'den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1150TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3000TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasf? ve brüt alan?na (m2) g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum vekurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
36.6511%
Azami Tutar
Azami Oran
36.6511%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 100.000-TL, 36 Ay vadeli, konut ipote?iyle kulland?r?lm?? bir kredi? ??in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken Faiz Oran? %2.19, 500 TL Tahsis ücreti, asgari Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti) dikkate al?nm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
E?itim Kredisi
Faiz Oran? (1-36 ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
37.0671%
Azami Tutar
Azami Oran
37.0671%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 10.000-TL, 36 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken Faiz Oran? %2.19, Tahsis ücreti 52,5 TL olarak dikkate al?nm??t?r. Hayat sigortas? zorunlu de?ildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Gecikme Bildirim ücreti - Mektup
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücretidir. Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Arsa Kredisi
Faiz Oran? (1-60 ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.19%
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti)
Asgari Tutar
147.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
147.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
1700TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2100TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz ücreti de?erlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasf? ve brüt alan?na (m2) g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz hizmeti i?in olu?an ve ü?üncü ki?ilere, kurum/kurulu?lara ?denen masraflar Mü?teriden tahsil edilir. BSMV’den muaft?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
39.6563%
Azami Tutar
Azami Oran
39.6563%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k Maliyet Oran? 50.000-TL, 60 ay vadeli bir kredi i?in hesaplanm?? olup, hesaplama yap?l?rken Faiz Oran? %2.19, tahsis ücreti 262,5 TL, Ekspertiz ücreti, Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti (?potek Tesis ücreti) dikkate al?nm??t?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ek Hesap
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Gecikme Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.89%
Azami Tutar
Azami Oran
1.89%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tüketici Kredisi Ve Kredili Mevduat Hesab? ?hbarname/?htarname ücretleri (Gecikme Bildirim ücreti)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Posta ücreti gibi, kamu kurum ve kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denen masraflar Mü?teri’ye aittir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kobi Kredileri
Taksit ?demeli TL Ticari Krediler
TL Taksitli Ticari Krediler
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
??yeri Kredisi
Faiz Oran? (1-84 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kira Temlikli Kredi
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ticari Arsa Kredisi
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ehir ??i Yolcu Ta??mac?l??? Kredisi
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Trakt?r Kredisi
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
0 km. Ticari Ta??t Kredisi
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
2. El Ticari Ta??t Kredisi
1-48 Ay Vade Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er TL Ticari Krediler
?hbarl? BCH
Faiz Oran? ( Y?ll?k )
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
26.28%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k orand?r. Rotatif olarak kulland?r?lan krediler i?in ilgili d?nemin ortalama kredi kulland?r?m bakiyesi üzerinden d?nem sonunda tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Spot
Faiz Oran? ( Y?ll?k )
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
26.28%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?skonto / ??tira Kredisi
Faiz Oran? (Y?ll?k)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
26.28%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Senet ?skontosu / ??tiras? ??lem ücreti
Asgari Tutar
75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Senet ?skontosu / ??tiras? Protesto-Muamelesiz ?ade Masraf?
Asgari Tutar
75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er TL Ticari Krediler
Faiz Oran? ( Y?ll?k )
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
26.28%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TL Kredili Ticari Mevduat Hesab? (KTMH)
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksit ?demeli DEK/YP Ticari Krediler
DEK/YP Taksitli Ticari Krediler (RUBLE Hari?)
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1.166%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
3%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
DEK/YP Taksitli Ticari Krediler (RUBLE)
Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2.25%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ayl?k faiz oran?d?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
3%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Taksit ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Erken ?denen Taksit ??indeki Anapara ?deme Tutar? X Erken Taksit ?deme ücreti Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er DEK/YP Ticari Krediler
DEK Ticari Krediler (RUBLE Hari?)
Faiz Oran? (Y?ll?k)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
14%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
3%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
DEK Ticari Krediler (RUBLE)
Faiz Oran? (Y?ll?k)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
27%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
3%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
YP Ticari Krediler (RUBLE Hari?)
Faiz Oran? (Y?ll?k)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
14%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
3%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
YP Ticari Krediler (RUBLE)
Faiz Oran? (Y?ll?k)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
27%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kulland?r?m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 ay dahil k?sa)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Erken Kapama ücreti (Kalan Vade 24 aydan uzun)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
3%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kalan Anapara Tutar? x Erken Kapama ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ara ?deme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ara ?deme Tutar? ??erisindeki Anapara ?deme Tutar? x Kalan Ortalama Vade Y?l Say?s? x Ara ?deme ücret Oran? BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektuplar?
TL Teminat Mektubu D?nem ücreti
Asgari Tutar
225TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 - 3.000 TL ye kadar mektuplarda, ge?ici teminat mektuplar?nda ilgili komisyon ilk 1 ay i?in, kesin ve avans teminat mektuplar?nda 3 ayl?k devreler i?in tahsil edilir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TL Teminat Mektubu D?nem ücreti
Asgari Tutar
340TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3.001-10.000 TL ye kadar mektuplarda, ge?ici teminat mektuplar?nda ilgili komisyon ilk 1 ay i?in, kesin ve avans teminat mektuplar?nda 3 ayl?k devreler i?in tahsil edilir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TL Teminat Mektubu D?nem ücreti
Asgari Tutar
370TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
10.001 - 20.000 TL ye kadar mektuplarda, ge?ici teminat mektuplar?nda ilgili komisyon ilk 1 ay i?in, kesin ve avans teminat mektuplar?nda 3 ayl?k devreler i?in tahsil edilir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TL Teminat Mektubu D?nem ücreti
Asgari Tutar
395TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
20.001 TL ve üzeri mektuplarda, ge?ici teminat mektuplar?nda ilgili komisyon ilk 1 ay i?in, kesin ve avans teminat mektuplar?nda 3 ayl?k devreler i?in tahsil edilir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
YP Teminat Mektubu D?nem ücreti
Asgari Tutar
180USD
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ge?ici teminat mektuplar?nda ilgili komisyon ilk 1 ay i?in, kesin ve avans teminat mektuplar?nda 3 ayl?k devreler i?in tahsil edilir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yabanc? Banka Kontrgarantisi ile Verilen D?vizi Nat?k veya Kur Riskli Ge?ici Teminat Mektubu D?nem ücreti
Asgari Tutar
305USD
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ge?ici teminat mektuplar?nda ilgili komisyon ilk 1 ay i?in, kesin ve avans teminat mektuplar?nda 3 ayl?k devreler i?in tahsil edilir. (Kesin/avans mektuplarda asgari 400 USD ücret al?n?r. 500.001 USD ve üstünde ge?ici mektupta asgari 1.340 USD, kesin/avans mektupta 2.685 USD ücret al?n?r). BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Garant?rlük
Gayri Nakdi Kredi Garant?rlük ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Y?ll?k orand?r. Tahsis edilen kredi limiti üzerinden pe?in veya d?nemsel tahsis edilir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?thalat Akreditifi
Akreditif A??l?? ücreti
Asgari Tutar
100USD
Asgari Oran
4%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Akreditif kulland?r?mlar?nda olu?an risk kar??l???nda a??l?? i?in tahsil edilen ücrettir. Y?ll?k orand?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
De?i?iklik Komisyonu
Asgari Tutar
55USD
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar ve vadesi d???nda kalan, kredi riski i?ermeyen de?i?iklikler i?in tahsil edilen ücrettir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
??lem ücreti
Asgari Tutar
15USD
Asgari Oran
Azami Tutar
50USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Aval ve Cirolar
Aval/Kabul ücreti
Asgari Tutar
100USD
Asgari Oran
4%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Gayri nakdi kredi kulland?r?mlar?nda olu?an risk kar??l???nda aval/kabul i?in tahsil edilen ücrettir. Y?ll?k orand?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
BPO
?skonto ücreti
Asgari Tutar
100USD
Asgari Oran
0.1%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vadeli ihracat alaca??n?n erken ?denmesi kar??l???nda tahsil edilen ücrettir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ücretler
Ticari Kredi Kulland?r?m ücreti
Ticari Kredi Kulland?r?m ücreti (Rotatif Kullanml? Krediler)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Rotatif olarak kulland?r?lan krediler i?in ilgili d?nemin ortalama kredi kulland?r?m bakiyesi üzerinden d?nem sonunda tahsil edilir. S?z konusu oran y?ll?kt?r.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ticari Kredi Kulland?r?m ücreti (Rotatif Kullanml? Olmayan Krediler)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Rotatif olarak kulland?r?lmayan krediler i?in kulland?r?m tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Tahsis ücreti
Kredi Tahsis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
0.25%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Genel kredi limiti üzerinden y?lda bir pe?in tahsil edilecek olup, ayr?ca genel kredi limitinde art?? yap?lmas? halinde art?? tutar? üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti pe?in tahsil edilecektir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taahhüt/Taahhüde Uymama üceti
Taahhüt ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Taahhüt edilen kredi tutar?n?n kullan?lmam?? bakiyesi üzerinden pe?in/d?nemsel tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taahhüde Uymama ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Taahhüde Uyulmayan tutar üzerinden pe?in tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yap?land?rma, Temdit/?deme Plan? ve Faiz De?i?ikli?i ücreti:
Yap?land?rma, Temdit/?deme Plan? ve Faiz De?i?ikli?i ücreti:
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yap?land?r?lan, temdit edilen, ?deme plan? de?i?tirilen, faiz de?i?ikli?i yap?lan kredinin toplam tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?tibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme ücreti:
?tibar Mektubu Düzenleme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
595TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Düzenleme a?amas?nda her bir mektup i?in pe?in tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Referans Mektubu Düzenleme ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
595TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Düzenleme a?amas?nda her bir mektup i?in pe?in tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Niyet Mektubu Düzenleme ücreti
Asgari Tutar
420TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
0.1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Düzenleme a?amas?nda her bir niyet mektubunda belirtilen kredi tutar? üzerinden pe?in tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekspertiz,Teminat Tesis, De?i?iklik ve ?ptal ücreti
Ekspertiz ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Ekspertiz firmas?na ?denen ücret kadar tahsil edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?potek Tesis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
150TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
?potek tesis i?leminin kamu kurum/ kurulu?lar?nca veya ü?üncü ki?ilerce yap?lmas? halinde ilgililere ?denen ücret kadard?r.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?potek Fek ??lem ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
150TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Her i?lem ?ncesinde pe?in tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ta??t Rehin Tesis ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3.ki?ilere ?denen ücret kadar tahsil edlir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Teminata Al?nan ?ek Senet ?stihbarat ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
110TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
?stihbarat yap?lan her bir ke?ideci i?in i?lem ?ncesinde pe?in tahsil edilir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er ücretler
Forfaiting kredisi taahhüt komisyonu
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.10%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kartlar? ve Banka Kartlar?
Kredi Kartlar?
Kredi Kart? Y?ll?k ücreti / Maximum
Mastercard Gold As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
116TL
Asgari Oran
Azami Tutar
116TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Gold Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
116TL
Asgari Oran
Azami Tutar
116TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Gold Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
58TL
Asgari Oran
Azami Tutar
58TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Gold Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
58TL
Asgari Oran
Azami Tutar
58TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Platinum As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
131TL
Asgari Oran
Azami Tutar
131TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Platinum Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
131TL
Asgari Oran
Azami Tutar
131TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Platinum Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
65.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
65.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Platinum Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
65.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
65.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Tema As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
87TL
Asgari Oran
Azami Tutar
87TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Ek Kart Tema Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
43.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
43.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Yurti?i/Yurtd??? As?l KartY?ll?k ücreti
Asgari Tutar
87TL
Asgari Oran
Azami Tutar
87TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Yurti?i/Yurtd??? Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
87TL
Asgari Oran
Azami Tutar
87TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Yurti?i/Yurtd??? Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
43.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
43.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Yurti?i/Yurtd??? Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
43.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
43.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Klasik Yurti?i-Yurtd??? As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
87TL
Asgari Oran
Azami Tutar
87TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Klasik Yurti?i-Yurtd??? Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
87TL
Asgari Oran
Azami Tutar
87TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Klasik Yurti?i/Yurtd??? Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
43.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
43.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Klasik Yurti?i/Yurtd??? Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
43.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
43.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Platinum As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
131TL
Asgari Oran
Azami Tutar
131TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Platinum Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
131TL
Asgari Oran
Azami Tutar
131TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Platinum Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
65.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
65.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Platinum Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
65.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
65.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Premier As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
116TL
Asgari Oran
Azami Tutar
116TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Premier Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
116TL
Asgari Oran
Azami Tutar
116TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Premier Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
58TL
Asgari Oran
Azami Tutar
58TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Premier Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
58TL
Asgari Oran
Azami Tutar
58TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa ??'te üniversiteli Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
32TL
Asgari Oran
Azami Tutar
32TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Temass?z ??'te üniversiteli Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
32TL
Asgari Oran
Azami Tutar
32TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TROY Klasik Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
87TL
Asgari Oran
Azami Tutar
87TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TROY Klasik Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
43.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
43.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Sanal Kartlar Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Sanal Kartlar Y?ll?k ücreti (KKTC)
Asgari Tutar
4.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
4.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximum Aidats?z Kart
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa ??'te üniversiteli Aidats?z Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
VISA/Mastercard/TROY Maximum Gen? Kart
Asgari Tutar
87TL
Asgari Oran
Azami Tutar
87TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
VISA/Mastercard/TROY Aidats?z Maximum Gen? Kart
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart? Y?ll?k ücreti / Maximiles
Mastercard Maximiles As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
145TL
Asgari Oran
Azami Tutar
145TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Maximiles Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
145TL
Asgari Oran
Azami Tutar
145TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Maximiles Ek KartY?ll?k ücreti
Asgari Tutar
72.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
72.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Maximiles Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
72.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
72.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Maximiles Select As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
208TL
Asgari Oran
Azami Tutar
208TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Maximiles Select Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
208TL
Asgari Oran
Azami Tutar
208TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Maximiles Select Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
104TL
Asgari Oran
Azami Tutar
104TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mastercard Maximiles Select Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
104TL
Asgari Oran
Azami Tutar
104TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
145TL
Asgari Oran
Azami Tutar
145TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
145TL
Asgari Oran
Azami Tutar
145TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
72.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
72.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
72.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
72.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles Select As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
208TL
Asgari Oran
Azami Tutar
208TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles Select Temass?z As?l Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
208TL
Asgari Oran
Azami Tutar
208TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles Select Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
104TL
Asgari Oran
Azami Tutar
104TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Visa Maximiles Select Temass?z Ek Kart Y?ll?k ücreti
Asgari Tutar
104TL
Asgari Oran
Azami Tutar
104TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Faiz Oran?
Al??veri? Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.89%
Azami Tutar
Azami Oran
1.89%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Faiz Oran? (KKTC)
Al??veri? Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
1.50%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Faiz Oran? YP
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.75%
Azami Tutar
Azami Oran
0.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Gecikme Faiz Oran? YP
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.25%
Azami Tutar
Azami Oran
1.25%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Faiz Oran?
Nakit ?ekim Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.89%
Azami Tutar
Azami Oran
1.89%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Faiz Oran? (KKTC)
Nakit ?ekim Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
1.50%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit Avans ücreti
Bankam?z Kanallar?- Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z Kanallar? - KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.75%
Azami Tutar
Azami Oran
3.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
%3,75'ine 10 TL ilavesi ile uygulanmaktad?r.(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i di?er Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.5%
Azami Tutar
Azami Oran
3.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
%3,5'ine 0,52 TL ilavesi ile uygulanmaktad?r.(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i di?er Banka ATM ve ?ubeleri-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
4.00%
Azami Tutar
Azami Oran
4.00%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %4'üne 10 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.5%
Azami Tutar
Azami Oran
3.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %3,5'ine 4,90 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Visa Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.64%
Azami Tutar
Azami Oran
1.64%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %1,64'üne 0,18 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye MC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.7%
Azami Tutar
Azami Oran
1.7%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %1,70'ine 0,11 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye TROY Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %1'ine 1,20 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Art? Bakiye Nakit ?ekim ücreti
Bankam?z ATM'leri- KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
8.5TL
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami 8,5 TL olmak üzere i?lem tutar?n?n %1'i olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?a?r? Merkezi-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
8.5TL
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami 8,5 TL olmak üzere i?lem tutar?n?n %1'i olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?nternet ?ubesi-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
8.5TL
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami 8,5 TL olmak üzere i?lem tutar?n?n %1'i olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mobil Kanallardan (Maximum Mobil'den)-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
8.5TL
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami 8,5 TL olmak üzere i?lem tutar?n?n %1'i olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z ?ubeleri-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
8.5TL
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami 8,5 TL olmak üzere i?lem tutar?n?n %1'i olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z ATM'leri-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?a?r? Merkezi-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?nternet ?ubesi-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mobil Kanallardan (Maximum Mobil'den)-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i Di?er Banka ATM'lerinden- Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.5%
Azami Tutar
Azami Oran
3.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,5'ine 0,52 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i Di?er Banka ?ubelerinden-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.5%
Azami Tutar
Azami Oran
3.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,5'ine 0,52 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i Di?er Banka ATM'lerinden-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.75%
Azami Tutar
Azami Oran
2.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %2,75'ine 8,5 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i Di?er Banka ?ubelerinden-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.75%
Azami Tutar
Azami Oran
2.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %2,75'ine 8,5 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ?ubelerinden-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
3.70USD
Asgari Oran
1.5%
Azami Tutar
Azami Oran
1.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Asgari 3,70 USD olmak üzere, i?lem tutar?n?n %1,5'inin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM'lerinden-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
3.70USD
Asgari Oran
1.5%
Azami Tutar
Azami Oran
1.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Asgari 3,70 USD olmak üzere, i?lem tutar?n?n %1,5'inin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Visa Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.64%
Azami Tutar
Azami Oran
1.64%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %1,64'üne 0,18 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye MC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.7%
Azami Tutar
Azami Oran
1.7%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %1,70'ine 0,11 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye TROY Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %1'ine 1,20 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitlendirme Erteleme Faizi
Pe?in ??lemlerin Taksitlendirilmesi (3, 4, 6, 9, 10, 12 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Pe?in ??lemlerin Ertelenmesi (1, 2, 3 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitlendirme-Erteleme Faizi (KKTC)
Pe?in ??lemlerin Taksitlendirilmesi (3, 4, 6, 9, 10, 12 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Pe?in ??lemlerin Ertelenmesi (1, 2, 3 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Erteleme Faiz Oran?
Hesap ?zeti Erteleme Faiz Oran? (1, 2, 3 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Erteleme Faiz Oran? (KKTC)
Hesap ?zeti Erteleme Faiz Oran? (1, 2, 3 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Taksitlendirme Faiz Oran?
Hesap ?zeti Taksitlendirme Faiz Oran? (2, 3 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Taksitlendirme Faiz Oran? (KKTC)
Hesap ?zeti Taksitlendirme Faiz Oran? (2, 3 Ay)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Art? Taksit Faiz Oran?
Art? Taksit Faiz Oran? (2-16 Taksit)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Art? Taksit Faiz Oran? (KKTC)
Art? Taksit Faiz Oran? (2-16 Taksit)
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Otomatik Fatura Tahsilat?
Kredi Kart?ndan Otomatik Fatura Tahsilat? ücreti 1- 100 TL Aras?
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahil
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan Otomatik Fatura Tahsilat? ücreti 100.01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
Asgari Oran
0%
Azami Tutar
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahil
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Otomatik Fatura Tahsilat? (KKTC)
Kredi Kart?ndan Otomatik Fatura Tahsilat? ücreti 1- 100 TL Aras?
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan Otomatik Fatura Tahsilat? ücreti 100.01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
Asgari Oran
0%
Azami Tutar
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura Tahsilat?
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 0-10 TL Aras? (Bankam?z Kartlar? ile)
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 10,01-100 TL Aras? (Di?er Banka Kartlar? ile)
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 10,01-100 TL Aras? (Bankam?z Kartlar? ile)
Asgari Tutar
2.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 100.01 TL ve üzeri (Bankam?z Kartlar? ile)
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.5%
Azami Tutar
Azami Oran
2.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 10,01-100 TL Aras? (Di?er Banka Kartlar? ile)
Asgari Tutar
2.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 100.01 TL ve üzeri (Di?er Banka Kartlar? ile)
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.5%
Azami Tutar
Azami Oran
2.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Banka D??? Kanallardan Kredi Kart? Bor? ?deme
Banka D??? Kanallardan Bor? ?deme ücreti
Asgari Tutar
3.81TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3.81TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m?
Limit A??m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0
Azami Tutar
Azami Oran
0
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Limit a??m ücreti yans?t?lmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m Faizi
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m? (KKTC)
Limit A??m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0
Azami Tutar
Azami Oran
0
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Limit a??m ücreti yans?t?lmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m Faizi
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitli Nakit Avans
Taksitli Nakit Avans Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitli Nakit Avans (KKTC)
Taksitli Nakit Avans Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitli Nakit Avans ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.75%
Azami Tutar
Azami Oran
3.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,75'ine 10 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r. (Vergi hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit Avans Taksitlendirme
Nakit Avans Taksitlendirme Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV, KKDF hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit Avans Taksitlendirme (KKTC)
Nakit Avans Taksitlendirme Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi ücreti
Karttan Karta Para Transferi ücreti (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile) - KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.75%
Azami Tutar
Azami Oran
3.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,75'ine 10 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r. (Vergi hari?tir) Art? bakiyeden yap?lan i?lemlerde; 0-500 TL aras? 1,35 TL; 500,01-1000 TL aras? 2,70 TL; 1000,01 TL ve üzeri 4,1 TL. (Vergi Hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi Faizi (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile)- KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari? ayl?k net faiz oran?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart? Limitinden ve Art? Bakiyesinden Bankam?z Di?er Kart?na-Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0-2000 TL aras? i?lemler i?in. BSMV hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart? Limitinden ve Art? Bakiyesinden Di?er Banka Kart?na-Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0-2000 TL aras? i?lemler i?in. BSMV hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Moneysend
Kredi Kart? Limitinden ve Art? Bakiyesinden Yurtd??? Banka Kart?na-Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
1.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %1,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %1,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %2,5'ine 85 TL ilave edilir. *31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart? Limitinden ve Art? Bakiyesinden Yurtd??? Banka Kart?na-Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
40TL
Asgari Oran
1.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %1,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %1,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %2,5'ine 85 TL ilave edilir. *31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart? Limitinden ve Art? Bakiyesinden Yurtd??? Banka Kart?na-Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
85TL
Asgari Oran
2.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %1,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %1,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %2,5'ine 85 TL ilave edilir. *31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Cebe Para Transferi
Kredi Kart? Limitinden ve Art? Bakiyesinden GSM Numaras?na
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart? Limitinden ve Art? Bakiyesinden GSM Numaras?na - KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.75%
Azami Tutar
Azami Oran
3.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,75'ine 10 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r. (Vergi hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?satnbulkart Yükleme ücreti
?stanbulkart Yükleme-Maximum Mobil uygulamas? üzerinden yap?lan i?lemlerde-Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3.14TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?)Türkiye:Bireysel Kredi Kartlar?:10-15-20TL i?in 1,05TL;30 ve 50TL i?in 2,09TL;100 TL i?in 3,14TL *31.03.2021 tarihine kadar Maximum Mobil uygulamas? üzerinden yap?lan yüklemelerde hizmet ücreti al?nmayacakt?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Y?ld?z Teknik üniversitesi Kampüskart yükleme ücreti
Y?ld?zTeknik üniversitesi Kampüskart yükleme ücreti - Türkiye ve KKTC kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?nternet ?ube ve ??cep Arac?l???yla Kredi Kart?ndan SGK Prim ?demesi
?nternet ?ube, ??cep ve www.sgk.gov.tr Arac?l???yla Kredi Kart?ndan SGK Prim ?demesi
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
2.2%
Azami Tutar
Azami Oran
2.2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yeniden Yap?land?rma Komisyonu
Yeniden Yap?land?rma Komisyonu
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahil
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge?mi? D?nem Kredi Kart? Hesap ?zeti G?nderimi
Ge?mi? D?nem Kredi Kart? Hesap ?zeti ücreti-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
2.55TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.55TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
1 Y?ldan daha eski d?nemlere ait kredi kart? hesap ?zetlerinin ?ubelerimizden bas?l? olarak ya da ?ubelerimizden/Genel Müdürlük birimlerinden posta yolu ile talep edilmesi halinde hesap ?zeti ba??na BSMV hari? ücret tahsil edilecektir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge?mi? D?nem Kredi Kart? Hesap ?zeti ücreti-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
2.6TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.6TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
1 Y?ldan daha eski d?nemlere ait kredi kart? hesap ?zetlerinin ?ubelerimizden bas?l? olarak ya da ?ubelerimizden/Genel Müdürlük birimlerinden posta yolu ile talep edilmesi halinde hesap ?zeti ba??na BSMV hari? ücret tahsil edilecektir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kart Yenileme ücreti
As?l Kart Yenileme ücreti- Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
9.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
9.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bir takvim y?l? i?inde otomatik yenilenme hari? 3.kez ve sonraki yenilemelerden al?nmaktad?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ek Kart Yenileme ücreti-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
9.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
9.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bir takvim y?l? i?inde otomatik yenilenme hari? 3.kez ve sonraki yenilemelerden al?nmaktad?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
As?l Kart Yenileme ücreti-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
10.8TL
Asgari Oran
Azami Tutar
10.8TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bir takvim y?l? i?inde otomatik yenilenme hari? 3.kez ve sonraki yenilemelerden al?nmaktad?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ek Kart Yenileme ücreti-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
5.4TL
Asgari Oran
Azami Tutar
5.4TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bir takvim y?l? i?inde otomatik yenilenme hari? 3.kez ve sonraki yenilemelerden al?nmaktad?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kart Bas?m ve G?nderim ücreti (KKTC)
Kart Bas?m ve G?nderim ücreti
Asgari Tutar
12.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Sadece KKTC ?ubelerine ait Aidats?z Kredi Kartlar? i?in ge?erlidir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
DCC ??lemleri
DCC POS Al??veri? Komisyonu
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.9%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
DCC ATM Nakit ?ekme Komisyonu
Asgari Tutar
Asgari Oran
6.99%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
ORTAK ATM/Kredi Kart? ile Kredi Kart? Bor? Sorgulama ücreti
Di?er banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan bor? sorgulama ücreti (Standart ATM)
Asgari Tutar
0.27TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.27TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan bor? sorgulama ücreti (Tek ATM)
Asgari Tutar
0.41TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.41TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
ORTAK ATM/Kredi Kart? ile Kredi Kart? Limit Sorgulama ücreti
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart? limit sorgulama ücreti (Standart ATM)
Asgari Tutar
0.27TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.27TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart? limit sorgulama ücreti (Tek ATM)
Asgari Tutar
0.41TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.41TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Kredi Kart? ile Bor? ?deme
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,05 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla -yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,04 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla -yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in)(Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt D??? ATM Kredi Kart? Limit Sorgulama
Yurt d??? ATM cihazlar?ndan Kredi Kart? limit sorgulama ücreti- Türkiye Bireysel Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
0.49EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.49EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?ndan Kredi Kart? limit sorgulama ücreti- KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
0.50EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Kredi Kart?yla Cari Hesap Bakiye Sorgulama ücreti
Yurt i?i di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan VACH bakiye sorgulama ücreti (Standart ATM)
Asgari Tutar
0.27TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.27TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt i?i di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan VACH bakiye sorgulama ücreti (Tek ATM)
Asgari Tutar
0.41TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.41TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
ORTAK ATM / Kredi Kart? ile Cari Hesaptan Para ?ekme ücreti
Di?er Banka ATM'sinden Kredi Kart? ile ba?lat?lan (Türkiye ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in)Para ?ekme- TP (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,05 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM'sinden Kredi Kart? ile ba?lat?lan (Türkiye ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in)Para ?ekme- TP (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM' sinden Kredi Kart? ile ba?lat?lan (K?br?s ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in) Para ?ekme- TP (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,04 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM' sinden Kredi Kart? ile ba?lat?lan (K?br?s ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in) Para ?ekme- TP (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Kredi Kart? ile Cari Hesaba Para Yat?rma
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,05 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,04 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM cihazlar?ndan Kredi Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekstre: Güncel Bor? Bilgisi/D?nemi?i Hareketler/Hesap ?zeti Yazd?r?lmas? ücreti (ATM)(KKTC)
Ekstre: Güncel Bor? Bilgisi/D?nemi?i Hareketler/Hesap ?zeti Yazd?r?lmas? ücreti (ATM)(KKTC)
Asgari Tutar
1.35TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1.35TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?
Yurtd??? Nakit ?ekim
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- Türkiye Bireysel Kartlar? ile
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.65%
Azami Tutar
Azami Oran
1.65%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurtd??? banka ?ubelerinden, ATM'lerinden ve nakit ?deme ofislerinden yap?lan nakit ?ekim i?lemlerinde asgari 3,70 USD veya 4,10 EUR olmak üzere i?lem tutar?n?n % 1,65’i oran?nda nakit ?ekme komisyonu kart hamilinin cari hesab?ndan tahsil edilmektedir. S?z konusu tutara BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- Türkiye Ticari Kartlar? ile - Visa
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.87%
Azami Tutar
Azami Oran
0.87%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- Türkiye Ticari Kartlar? ile - MasterCard
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.1%
Azami Tutar
Azami Oran
1.1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- Türkiye Ticari Kartlar? ile - Troy
Asgari Tutar
1.25USD
Asgari Oran
Azami Tutar
1.38USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
1,25 EUR veya 1,38 USD. Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- KKTC Bireysel Kartlar? ile
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.70%
Azami Tutar
Azami Oran
1.70%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurtd??? banka ?ubelerinden, ATM'lerinden ve nakit ?deme ofislerinden yap?lan nakit ?ekim i?lemlerinde asgari 3,80 USD veya 4,20 EUR olmak üzere i?lem tutar?n?n % 1,70'i oran?nda nakit ?ekme komisyonu kart hamilinin cari hesab?ndan tahsil edilmektedir. S?z konusu tutara BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- KKTC Ticari Kartlar? ile
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.70%
Azami Tutar
Azami Oran
1.70%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurtd??? banka ?ubelerinden, ATM'lerinden ve nakit ?deme ofislerinden yap?lan nakit ?ekim i?lemlerinde asgari 3,80 USD veya 4,20 EUR olmak üzere i?lem tutar?n?n % 1,70'i oran?nda nakit ?ekme komisyonu kart hamilinin cari hesab?ndan tahsil edilmektedir. S?z konusu tutara BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Bankamatik Kart? ile Kredi Kart? Bor? ?deme
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,05 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,04 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Bankamatik Kart? ile Cari Hesaba Para Yat?rma
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,05 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,04 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan Cari Hesaba Para Yat?rma ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Bankamatik kart? ile Cari Hesaptan Para ?ekme ücreti
Di?er Banka ATM'sinden Banka Kart? ile ba?lat?lan (Türkiye ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in)Cari Hesaptan Para ?ekme- TP (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,05 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM'sinden Banka Kart? ile ba?lat?lan (Türkiye ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in)Cari Hesaptan Para ?ekme- TP (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM' sinden Banka Kart? ile ba?lat?lan (K?br?s ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in)Cari Hesaptan Para ?ekme- TP (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,04 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM' sinden Banka Kart? ile ba?lat?lan (K?br?s ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in)Cari Hesaptan Para ?ekme- TP (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Bankamatik Kart? ile Cari Hesap Bakiye Sorgulama ücreti
Yurt i?i di?er Banka ATM cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan VACH bakiye sorgulama ücreti (Sandart ATM)
Asgari Tutar
0.27TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.27TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt i?i di?er Banka ATM cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan VACH bakiye sorgulama ücreti (Tek ATM)
Asgari Tutar
0.41TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.41TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt D??? ATM Bakiye Sorgulama ücreti
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti-Türkiye Bireysel Kartlar?
Asgari Tutar
0.49USD
Asgari Oran
Azami Tutar
0.49USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- Türkiye Bireysel Kartlar?
Asgari Tutar
0.44EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.44EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- Türkiye Ticari Kartlar? - Visa
Asgari Tutar
0.29EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.32EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0,29 EUR veya 0.32 USD. Vergi hari?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- Türkiye Ticari Kartlar? - MasterCard ve Troy
Asgari Tutar
0.26EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.29EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0,26 EUR veya 0.29 USD. Vergi hari?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti-KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
0.50USD
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
0.45EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.45EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/Bankamatik Kart? ile Kredi Kart? Bor? Sorgulama ücreti
Di?er banka ATM cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan kredi kart? bor? sorgulama ücreti (Standart ATM)
Asgari Tutar
0.27TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.27TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er banka ATM cihazlar?ndan Banka Kart?yla yap?lan kredi kart? bor? sorgulama ücreti (Tek ATM)
Asgari Tutar
0.41TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.41TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi
Bankam?z Kartlar?ndan Bankam?z Kartlar?na - Karttan Karta Para Transferi ücreti (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile)- Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
0.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1000 TL aras? 0,50 TL, 1000,01-2000 TL aras? 1 TL
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z Kartlar?ndan Di?er Banka Kartlar?na - Karttan Karta Para Transferi ücreti (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile)- Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1000 TL aras? 1 TL; 1000,01-2000 TL aras? 2 TL
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi ücreti (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile)- KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
1.35TL
Asgari Oran
Azami Tutar
4.10TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-500 TL aras? 1,35 TL; 500,01-1000 TL aras? 2,70 TL; 1000,01 TL ve üzeri 4,10 TL
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Moneysend
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
0.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 85 TL ilave edilir.*31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
40TL
Asgari Oran
0.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 85 TL ilave edilir.*31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
85TL
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 85 TL ilave edilir.*31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
3.75USD
Asgari Oran
0.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-100 USD aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 3,75 USD, 100.01 - 300 USD aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 8,75 USD, 300,01 USD ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 15 USD ilave edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
8.75USD
Asgari Oran
0.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-100 USD aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 3,75 USD, 100.01 - 300 USD aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 8,75 USD, 300,01 USD ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 15 USD ilave edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
15USD
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-100 USD aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 3,75 USD, 100.01 - 300 USD aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 8,75 USD, 300,01 USD ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 15 USD ilave edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
3.5EURO
Asgari Oran
0.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-100 EUR aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 3,5 EUR, 100.01 - 300 EUR aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 8 EUR, 300,01 EUR ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 13.5 EUR ilave edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
8EURO
Asgari Oran
0.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-100 EUR aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 3,5 EUR, 100.01 - 300 EUR aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 8 EUR, 300,01 EUR ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 13.5 EUR ilave edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan - Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
13.5EURO
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-100 EUR aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 3,5 EUR, 100.01 - 300 EUR aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 8 EUR, 300,01 EUR ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 13.5 EUR ilave edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Cebe Para Transferi
Bankamatik Kart?ndan GSM Numaras?na
Asgari Tutar
0.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik Kart?ndan GSM Numaras?na - KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
20TL
Asgari Oran
Azami Tutar
20TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura Tahsilat? (Bireysel ve Ticari Bankamatik Kartlar?)
An?nda Fatura ?deme ücreti 0-10 TL Aras? (Bankam?z Kartlar? ile)
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura ?deme ücreti 10,01-100 TL Aras? (Bankam?z Kartlar? ile)
Asgari Tutar
2.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura ?deme ücreti 100.01 TL ve üzeri (Bankam?z Kartlar? ile)
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.5%
Azami Tutar
Azami Oran
2.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura ?deme ücreti 0-10 TL Aras? Di?er Banka Kartlar? ile)
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura ?deme ücreti 10,01-100 TL Aras? (Di?er Banka Kartlar? ile)
Asgari Tutar
2.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura ?deme ücreti 100.01 TL ve üzeri (Di?er Banka Kartlar? ile)
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.5%
Azami Tutar
Azami Oran
2.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?n ?demeli Kart
Yurtd??? Nakit ?ekim
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- Türkiye Kartlar? ile
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.65%
Azami Tutar
Azami Oran
1.65%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurtd??? banka ?ubelerinden, ATM'lerinden ve nakit ?deme ofislerinden yap?lan nakit ?ekim i?lemlerinde asgari 3,70 USD veya 4,10 EUR olmak üzere i?lem tutar?n?n % 1,65’i oran?nda nakit ?ekme komisyonu kart hamilinin cari hesab?ndan tahsil edilmektedir. S?z konusu tutara BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ?ubeleri, ATM'leri veya nakit ?deme ofislerinden Yap?lan Nakit ?ekim ??lem Komisyonu- KKTC Kartlar? ile
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.70%
Azami Tutar
Azami Oran
1.70%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurtd??? banka ?ubelerinden, ATM'lerinden ve nakit ?deme ofislerinden yap?lan nakit ?ekim i?lemlerinde asgari 3,80 USD veya 4,20 EUR olmak üzere i?lem tutar?n?n % 1,70'i oran?nda nakit ?ekme komisyonu kart hamilinin cari hesab?ndan tahsil edilmektedir. S?z konusu tutara BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt D??? ATM Bakiye Sorgulama ücreti
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti-Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
0.49USD
Asgari Oran
Azami Tutar
0.49USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
0.44EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.44EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- Türkiye Ticari Kartlar? - Visa
Asgari Tutar
0.29EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.32EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0,29 EUR veya 0,32 USD. Vergi hari?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- Türkiye Ticari Kartlar? - MasterCard ve Troy
Asgari Tutar
0.26EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.29EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0,26 EUR veya 0,29 USD. Vergi hari?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti-KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
0.50USD
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt d??? ATM cihazlar?nda VACH bakiye sorgulama ücreti- KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
0.45EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
0.45EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi
Bankam?z Kartlar?ndan Bankam?z Kartlar?na - Karttan Karta Para Transferi ücreti (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile)- Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
0.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1000 TL aras? 0,50 TL, 1000,01-2000 TL aras? 1 TL
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z Kartlar?ndan Di?er Banka Kartlar?na - Karttan Karta Para Transferi ücreti (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile)- Türkiye Kartlar?
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1000 TL aras? 1 TL; 1000,01-2000 TL aras? 2 TL
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi ücreti (Bankam?z Kanallar? ve BKM Ekspress Kanal? ile)- KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
1.35TL
Asgari Oran
Azami Tutar
4.10TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-500 TL aras? 1,35 TL; 500,01-1000 TL aras? 2,70 TL; 1000,01 TL ve üzeri 4,10 TL
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Moneysend
?n ?demeli Karttan Yurtd??? Kart?na-Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
25TL
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 85 TL ilave edilir.*31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?n ?demeli Karttan Yurtd??? Kart?na-Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
40TL
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 85 TL ilave edilir.*31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?n ?demeli Karttan Yurtd??? Kart?na-Türkiye ve KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
85TL
Asgari Oran
1.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(Vergi Hari?) 0-1.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 25 TL, 1.000,01-5.000 TL aras? i?lem tutar?n?n %0,50'sine 40 TL, 5.000,01 TL ve üzeri i?lem tutar?n?n %1,5'ine 85 TL ilave edilir.*31.12.2020 tarihine kadar yap?lan Moneysend i?lemleri i?in ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Cebe Para Transferi
?n ?demeli Karttan GSM Numaras?na
Asgari Tutar
0.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?n ?demeli Karttan GSM Numaras?na - KKTC Kartlar?
Asgari Tutar
20TL
Asgari Oran
Azami Tutar
20TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bakiye Yükleme ücreti (Tekil) - Karta ba?vuran?n ve kart kullac?s?n?n kendi kart?na veya 18 ya??ndan kü?ük ?ocuklar? ad?na olan kartlar i?in yapt??? yüklemeler
Bankamatik'ten QR veya kart okutarak Nakit para yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
0
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
0
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bu i?lemden ücret al?nmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik'ten Kart Numaras? Tu?layarak Nakit para yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
0
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Günlük 100 TL’ye Kadar: ücretsiz, 0 – 1000 TL aras?: 1 TL, 1.000,01 – 50.000 TL aras?: 2,5 TL, 50.000 TL üzeri: 25 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ubeden Nakit para yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bu i?lemden ücret al?nmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
“Maximum Mobil” ve “?nternet ?ube”den hesaptan yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bu i?lemden ücret al?nmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ubeden hesaptan yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bu i?lemden ücret al?nmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatikten hesaptan yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bu i?lemden ücret al?nmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Maximum Mobilden kredi kart?ndan yükleme
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'i al?nmaktad?r. (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatikten kredi kart?ndan yükleme
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'i al?nmaktad?r. (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bakiye Yükleme ücreti (Tekil) - Ba?vuran?n 18 ya??ndan büyük ?ocuklar? ad?na olan kartlar i?in ve 3. ?ah?slar?n tüm kartlar i?in yapt??? yüklemeler
Bankamatik'ten QR veya kart okutarak Nakit para yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 1 TL, 1.000,01 – 50.000 TL aras?: 2,5 TL, 50.000 TL üzeri: 25 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik'ten Kart Numaras? Tu?layarak Nakit para yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 1 TL, 1.000,01 – 50.000 TL aras?: 2,5 TL, 50.000 TL üzeri: 25 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ubeden Nakit para yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 2,5 TL, 1.000,01 – 50.000 TL aras?: 5 TL, 50.000 TL üzeri: 50 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
“Maximum Mobil” ve “?nternet ?ube”den hesaptan yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 0,50 TL, 1.000,01 – 50000 TL aras?: 1 TL, 50.000 TL üzeri: 12,5 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ubeden hesaptan yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 2,5 TL, 1.000,01 – 50000 TL aras?: 5 TL, 50.000 TL üzeri: 50 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatikten hesaptan yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 1 TL, 1.000,01 – 50.000 TL aras?: 2,5 TL, 50.000 TL üzeri: 25 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Maximum Mobilden kredi kart?ndan yükleme
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'i al?nmaktad?r. (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatikten kredi kart?ndan yükleme
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'i al?nmaktad?r. (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bakiye Yükleme ücreti (Talimatl?) - Karta ba?vuran?n ve kart kullac?s?n?n kendi kart?na veya 18 ya??ndan kü?ük ?ocuklar? ad?na olan kartlar i?in yapt??? yüklemeler
“Maximum Mobil” ve “?nternet ?ube”den hesaptan talimatl? yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bu i?lemden ücret al?nmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ubeden hesaptan talimatl? yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bu i?lemden ücret al?nmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Maximum Mobilden kredi kart?ndan talimatl? yükleme
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'i al?nmaktad?r. (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bakiye Yükleme ücreti (Talimatl?) - Ba?vuran?n 18 ya??ndan büyük ?ocuklar? ad?na olan kartlar i?in ve 3. ?ah?slar?n tüm kartlar i?in yapt??? yüklemeler
“Maximum Mobil” ve “?nternet ?ube”den hesaptan talimatl? yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 0,50 TL, 1.000,01 – 50.000 TL aras?: 1 TL, 50.000 TL üzeri: 12,5 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ubeden hesaptan talimatl? yükleme
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
0 – 1000 TL aras?: 2,5 TL, 1.000,01 – 50000 TL aras?: 5 TL, 50.000 TL üzeri: 50 TL (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Maximum Mobilden kredi kart?ndan talimatl? yükleme
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'i al?nmaktad?r. (Vergi Hari?)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/MaxiPara Kart ile Kredi Kart? Bor? ?deme
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Kart ile Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,05 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Kart ile Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Kart ile Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,04 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Kart ile Yap?lan Kredi Kart? Bor? ?deme ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1,15'ine 1,58 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r (Vergi dahildir).
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/MaxiPara Karta Para Yat?rma
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Karta Para Yat?rma ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,05 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Karta Para Yat?rma ücreti (T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Karta Para Yat?rma ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,04 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM Cihazlar?ndan MaxiPara Karta Para Yat?rma ücreti (K.K.T.C. ?ubelerinden verilmi? kartlar i?in) (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/MaxiPara Kart ile Para ?ekme ücreti
Di?er Banka ATM'sinden MaxiPara Kart ile (Türkiye ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in) Para ?ekme- TP (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.05TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,05 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM'sinden MaxiPara Kart ile (Türkiye ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in) Para ?ekme- TP (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM' sinden MaxiPara Kart ile (K?br?s ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in) Para ?ekme- TP (Standart ATM)
Asgari Tutar
1.04TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,04 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Banka ATM' sinden MaxiPara Kart? ile (K?br?s ?ubelerinden Verilmi? Kartlar ??in) Para ?ekme- TP (Tek ATM)
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. % 1,15 + 1,58 TL ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/MaxiPara Kart Bakiye Sorgulama ücreti
Yurt i?i di?er Banka ATM cihazlar?ndan MaxiPara Kart bakiye sorgulama ücreti (Sandart ATM)
Asgari Tutar
0.27TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.27TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt i?i di?er Banka ATM cihazlar?ndan MaxiPara Kart bakiye sorgulama ücreti (Tek ATM)
Asgari Tutar
0.41TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.41TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ortak ATM/MaxiPara Kart ile Kredi Kart? Bor? Sorgulama ücreti
Di?er banka ATM cihazlar?ndan MaxiPara Kart ile yap?lan kredi kart? bor? sorgulama ücreti (Standart ATM)
Asgari Tutar
0.27TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.27TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er banka ATM cihazlar?ndan MaxiPara Kart ile yap?lan kredi kart? bor? sorgulama ücreti (Tek ATM)
Asgari Tutar
0.41TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.41TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ticari Kredi Kartlar?
Kredi Kart? Y?ll?k ücreti
?irket Kredi Kart?
Asgari Tutar
162TL
Asgari Oran
Azami Tutar
162TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Vadematik Kart
Asgari Tutar
162TL
Asgari Oran
Azami Tutar
162TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tema ?irket Kredi Kart?
Asgari Tutar
162TL
Asgari Oran
Azami Tutar
162TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?hracat?? Kart
Asgari Tutar
162TL
Asgari Oran
Azami Tutar
162TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tacir Olmayan Tüzel Ki?i Maximum Kurumsal Kredi Kart?
Asgari Tutar
152TL
Asgari Oran
Azami Tutar
152TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Tacir Olmayan Tüzel Ki?i Maximiles Kurumsal Kredi Kart?
Asgari Tutar
264TL
Asgari Oran
Azami Tutar
264TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
???M Kart
Asgari Tutar
125TL
Asgari Oran
Azami Tutar
125TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Maximiles Business Kredi Kart?
Asgari Tutar
280TL
Asgari Oran
Azami Tutar
280TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
T?M Logolu Logolu Maximiles ?hracat?? ?irket Kredi Kart?
Asgari Tutar
350TL
Asgari Oran
Azami Tutar
350TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?mece Kart
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
S?z konusu ücret BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Faiz Oran?
Al??veri? Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.89%
Azami Tutar
Azami Oran
1.89%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Faiz Oran? (KKTC)
Al??veri? Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
1.50%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Faiz Oran? YP
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.75%
Azami Tutar
Azami Oran
0.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Al??veri? Gecikme Faiz Oran? YP
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.25%
Azami Tutar
Azami Oran
1.25%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Faiz Oran?
Nakit ?ekim Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.89%
Azami Tutar
Azami Oran
1.89%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Faiz Oran? (KKTC)
Nakit ?ekim Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit ?ekim Gecikme Faiz Oran? TL
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.50%
Azami Tutar
Azami Oran
1.50%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ticari Kredi Kartlar? Vadelendirme/Taksitlendirme/Hesap ?zeti Erteleme/Hesap ?zeti Taksitlendirme/Art? Taksit/Nakit Avans Taksitlendirme Faiz ve Komisyon Oranlar?
3 aya kadar Vadelendirme Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
3 aya kadar Vadelendirme Faiz Oran? (KKTC)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
3 aya kadar Vadelendirme Komisyon Oran?-Türkiye
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
3 aya kadar Vadelendirme Komisyon Oran?-KKTC
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
6.75TL
Azami Oran
0.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem ba??na %0,55 + 6,75 TL (Vergi hari?) i?lem komisyonu al?nmaktad?r. Di?er Kart ücretleri i?in "Kredi Kartlar? ve Banka Kartlar?" ba?l??? alt?nda yer alan ücretler ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
18 aya kadar Taksitlendirme Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
18 aya kadar Taksitlendirme Faiz Oran? (KKTC)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
18 aya kadar Taksitlendirme Komisyon Oran?-Türkiye
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
18 aya kadar Taksitlendirme Komisyon Oran?-KKTC
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
6.75TL
Azami Oran
0.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem ba??na %0,55 + 6,75 TL (Vergi hari?) i?lem komisyonu al?nmaktad?r. Di?er Kart ücretleri i?in "Kredi Kartlar? ve Banka Kartlar?" ba?l??? alt?nda yer alan ücretler ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Erteleme Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Erteleme Faiz Oran? (KKTC)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Erteleme Komisyon Oran?-Türkiye
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
0
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Erteleme Komisyon Oran?-KKTC
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
6.75TL
Azami Oran
0.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem ba??na %0,55 + 6,75 TL (Vergi hari?) i?lem komisyonu al?nmaktad?r. Di?er Kart ücretleri i?in "Kredi Kartlar? ve Banka Kartlar?" ba?l??? alt?nda yer alan ücretler ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
16 Aya Kadar Art? Taksit Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
16 Aya Kadar Art? Taksit Faiz Oran? (KKTC)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
16 Aya Kadar Art? Taksit Komisyon Oran?-Türkiye
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
16 Aya Kadar Art? Taksit Komisyon Oran?-KKTC
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
6.75TL
Azami Oran
0.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem ba??na %0,55 + 6,75 TL (Vergi hari?) i?lem komisyonu al?nmaktad?r. Di?er Kart ücretleri i?in "Kredi Kartlar? ve Banka Kartlar?" ba?l??? alt?nda yer alan ücretler ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Taksitlendirme Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Taksitlendirme Faiz Oran? (KKTC)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Taksitlendirme Komisyon Oran?-Türkiye
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hesap ?zeti Taksitlendirme Komisyon Oran?-KKTC
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
6.75TL
Azami Oran
0.55%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem ba??na %0,55 + 6,75 TL (Vergi hari?) i?lem komisyonu al?nmaktad?r. Di?er Kart ücretleri i?in "Kredi Kartlar? ve Banka Kartlar?" ba?l??? alt?nda yer alan ücretler ge?erlidir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit Avans Taksitlendirme
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit Avans Taksitlendirme (KKTC)
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi Faizi - Türkiye
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59%
Azami Tutar
Azami Oran
1.59%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Karttan Karta Para Transferi Faizi - KKTC
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV ve KKDF hari? ayl?k net faiz oran?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Nakit Avans ücreti
Bankam?z Kanallar?- Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z Kanallar?- KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.75%
Azami Tutar
Azami Oran
3.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
%3,75'ine 10 TL ilavesi ile uygulanmaktad?r.(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i di?er Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.88%
Azami Tutar
Azami Oran
3.88%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,88'ine 0,58 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i di?er Banka ATM ve ?ubeleri-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
4.00%
Azami Tutar
Azami Oran
4.00%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %4'üne 10 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar?- Visa
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.74%
Azami Tutar
Azami Oran
1.74%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
USD kar??l??? TL olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar? - MasterCard
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.81%
Azami Tutar
Azami Oran
1.81%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
USD kar??l??? TL olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar? - Troy
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'ine 1,38 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.5%
Azami Tutar
Azami Oran
3.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yurt d???nda ger?ekle?tirilen nakit ?ekme i?lemlerinde nakit ?ekim i?lem komisyonu i?lem tutar?n?n %3,5'ine 4,90 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?mece Kart Nakit ?ekim ücreti-Türkiye Kartlar? ile
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?mece Kart Nakit ?ekim ücreti-KKTC Kartlar? ile
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.15%
Azami Tutar
Azami Oran
1.15%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Art? Bakiye Nakit ?ekim ücreti
Bankam?z Kanallar?- Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
(BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i di?er Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.88%
Azami Tutar
Azami Oran
3.88%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,88'ine 0,58 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar?- Visa
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.74%
Azami Tutar
Azami Oran
1.74%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
USD kar??l??? TL olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar? - MasterCard
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.81%
Azami Tutar
Azami Oran
1.81%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
USD kar??l??? TL olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka ATM ve ?ubeleri-Türkiye Kredi Kartlar? - Troy
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %1'ine 1,38 USD ilavesinin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?z Kanallar?- KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
8.5TL
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Azami 8,5 TL olmak üzere i?lem tutar?n?n %1'i olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Banka Kanallar?ndan -KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
3.70USD
Asgari Oran
1.5%
Azami Tutar
Azami Oran
1.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Asgari 3,70 USD olmak üzere, i?lem tutar?n?n %1,5'inin TL kar??l??? olarak uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurti?i Di?er Banka Kanallar?ndan - KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.75%
Azami Tutar
Azami Oran
2.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %2,75'ine 8,5 TL ilave edilmesi ile uygulanmaktad?r. (BSMV hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Otomatik Fatura Tahsilat?
Kredi Kart?ndan Otomatik Fatura Tahsilat? ücreti 1- 100 TL Aras?
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan Otomatik Fatura Tahsilat? ücreti 100.01 TL ve üzeri
Asgari Tutar
Asgari Oran
0%
Azami Tutar
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitli Nakit Avans ücreti
Taksitli Nakit Avans ücreti - Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitli Nakit Avans ücreti - KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
Asgari Oran
3.75%
Azami Tutar
Azami Oran
3.75%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
??lem tutar?n?n %3,75'ine 10 TL ilavesi edilmesi ile uygulanmaktad?r. (Vergi hari?tir)
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
An?nda Fatura Tahsilat?
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 1-100 TL Aras? (Türkiye Kartlar? ile)
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 100.01 TL ve üzeri (Türkiye Kartlar? ile)
Asgari Tutar
Asgari Oran
0%
Azami Tutar
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 0-10 TL Aras? (KKTC Kartlar? ile)
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 10,01-100 TL aras? (KKTC Kartlar? ile)
Asgari Tutar
2.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kredi Kart?ndan An?nda Fatura ?deme ücreti 100,01 TL ve üzeri (KKTC Kartlar? ile)
Asgari Tutar
Asgari Oran
2.25%
Azami Tutar
Azami Oran
2.25%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m?
Limit A??m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0
Azami Tutar
Azami Oran
0
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Limit a??m ücreti yans?t?lmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m Faizi
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59
Azami Tutar
Azami Oran
1.59
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m? (KKTC)
Limit A??m ücreti
Asgari Tutar
Asgari Oran
0
Azami Tutar
Azami Oran
0
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Limit a??m ücreti yans?t?lmamaktad?r.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Limit A??m Faizi
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitli Nakit Avans
Taksitli Nakit Avans Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1.59
Azami Tutar
Azami Oran
1.59
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
KKDF, BSMV hari? ayl?k net faiz oran?.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Taksitli Nakit Avans (KKTC)
Taksitli Nakit Avans Faiz Oran?
Asgari Tutar
Asgari Oran
1%
Azami Tutar
Azami Oran
1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari? ayl?k net faiz oran?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?nternet ?ube ve ??cep Arac?l???yla Kredi Kart?ndan SGK Prim ?demesi
?nternet ?ube, ??cep ve www.sgk.gov.tr Arac?l???yla Kredi Kart?ndan SGK Prim ?demesi
Asgari Tutar
1.8TL
Asgari Oran
2%
Azami Tutar
Azami Oran
0%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Asgari 1,80 TL olmak üzere, %2 olarak uygulan?r. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kart Yenileme ücreti
Kart Yenileme ücreti-Türkiye Kartlar? ile
Asgari Tutar
9.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
9.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bir takvim y?l? i?inde otomatik yenilenme hari? ilk yenilemeden itibaren al?nmaktad?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kart Yenileme ücreti-KKTC Kartlar? ile
Asgari Tutar
10.8TL
Asgari Oran
Azami Tutar
10.8TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bir takvim y?l? i?inde otomatik yenilenme hari? ilk yenilemeden itibaren al?nmaktad?r. BSMV Hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge?mi? D?nem Kredi Kart? Hesap ?zeti G?nderimi
Ge?mi? D?nem Kredi Kart? Hesap ?zeti ücreti-Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
1 Y?ldan daha eski d?nemlere ait kredi kart? hesap ?zetlerinin ?ubelerimizden bas?l? olarak ya da ?ubelerimizden/Genel Müdürlük birimlerinden posta yolu ile talep edilmesi halinde hesap ?zeti ba??na BSMV hari? ücret tahsil edilecektir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ge?mi? D?nem Kredi Kart? Hesap ?zeti ücreti-KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
2.60TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.60TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
1 Y?ldan daha eski d?nemlere ait kredi kart? hesap ?zetlerinin ?ubelerimizden bas?l? olarak ya da ?ubelerimizden/Genel Müdürlük birimlerinden posta yolu ile talep edilmesi halinde hesap ?zeti ba??na BSMV hari? ücret tahsil edilecektir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekstre: Güncel Bor? Bilgisi/D?nemi?i Hareketler/Hesap ?zeti Yazd?r?lmas? ücreti (ATM)
Ekstre: Güncel Bor? Bilgisi/D?nemi?i Hareketler/Hesap ?zeti Yazd?r?lmas? ücreti (ATM) - Türkiye Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
1.20TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1.20TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ekstre: Güncel Bor? Bilgisi/D?nemi?i Hareketler/Hesap ?zeti Yazd?r?lmas? ücreti (ATM) - KKTC Kredi Kartlar?
Asgari Tutar
1.35TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1.35TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?stanbul Kart Yükleme ücreti
?stanbul Kart Yükleme - KKTC Kartlar? ile
Asgari Tutar
1.1TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3.4TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
10, 15 ve 20 i?in 1,1 TL, 30 ve 50 i?in 2,25 TL, 100 i?in 3,40 TL. BSMV Dahil
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kart Bas?m ve G?nderim ücreti (KKTC)
Kart Bas?m ve G?nderim ücreti
Asgari Tutar
12.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
12.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Sadece KKTC ?ubelerine ait Aidats?z Ticari Kredi Kartlar? i?in ge?erlidir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurt D??? ATM Kredi Kart? Limit Sorgulama
Türkiye Ticari Kredi Kartlar? ile - Visa
Asgari Tutar
0.32USD
Asgari Oran
Azami Tutar
0.32USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Türkiye Ticari Kredi Kartlar? ile - MasterCard ve Troy
Asgari Tutar
0.29USD
Asgari Oran
Azami Tutar
0.29USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
KKTC Ticari Kredi Kartlar? ie
Asgari Tutar
0.50USD
Asgari Oran
Azami Tutar
0.50USD
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Vergi hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mevduat Hesaplar?
Ekstre
?ube
Ekstre - TP/YP
Asgari Tutar
1.90TL
Asgari Oran
Azami Tutar
95TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Sayfa ba?? ücret tahsil edilir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
MT-940 / MT-942 Elektronik Ekstre - Y?ll?k
Asgari Tutar
260TL
Asgari Oran
Azami Tutar
260TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
MT-940 / MT-942 Elektronik Ekstre - Ayl?k
Asgari Tutar
22TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Online XML Bi?iminde Hesap ?zeti - Y?ll?k
Asgari Tutar
260TL
Asgari Oran
Azami Tutar
260TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Online XML Bi?iminde Hesap ?zeti - Ayl?k
Asgari Tutar
22TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Hari?
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Ekstre
Ekstre - TP
Asgari Tutar
10TL
Asgari Oran
Azami Tutar
10TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. Her bir g?nderi i?in tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik
Ekstre - TP/YP
Asgari Tutar
Asgari Oran
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
ücretsiz
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Para ?ekme
Para ?ekme
Yurti?i Di?er ?ubeden - TP/YP
Asgari Tutar
0
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
ücretsiz
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Di?er ?ube Hesab?ndan - TP/YP
Asgari Tutar
77TL
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
1990TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. ??lem an?nda ayr?ca Londra ?ubesi taraf?ndan 5-15 GBP aras?, ??bank AG Almanya ?ubelerince %0,15 - 13 EUR masraf tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yurtd??? Di?er ?ubeden -TP / YP
Asgari Tutar
77TL
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
1990TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. Ayr?ca Bahreyn - %0,5 , Londra - 28 GBP - 111 GBP, KKTC - %1 + 20 TL, Pri?tina ve Kosova - %0,15 + 10 - 300 EUR, Isbank AG'de %0,15 + 15,24 - 25 EUR, Isbank AG Zurih - %0,15 + 50 CHF ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Grup Nakli ?le ?deme Yap?lmas? - TP
Asgari Tutar
0TL
Asgari Oran
0%
Azami Tutar
0TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?zel Rapor ücretleri
Ar?iv - Ara?t?rma ücretleri
S?zle?me, dekont vb. doküman talebi
Asgari Tutar
10.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
105TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. Finansal tüketicilerin s?zle?me, i?lem fi?i ve benzeri dokümanlar?n bir ?rne?ini talep etmelerinde ve ilgili d?kümanlar?n ilk düzenlenme tarihinden bir y?l?n üzerinde sürenin ge?mesi halinde ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Dijital Kumbara
Dijital Kumbara ücretleri
Dijital Kumbara Verilmesi
Asgari Tutar
185
Asgari Oran
Azami Tutar
185
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV Dahildir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
ATM Kullan?m
ATM
ATM Limit üstü Para ?ekme ücreti
Bankamatik veya kredi kart? ile mevduat hesab?ndan günlük 2.000 TL üzerinde para ?ekme ücreti - Türkiye Bireysel Kartlar? ile
Asgari Tutar
6.70TL
Asgari Oran
1.65%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. Asgari 6,70 TL olmak üzere, günlük mü?teri limiti üzerinde ?ekilen tutar?n %1,65'i kadar ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankamatik veya kredi kart? ile mevduat hesab?ndan günlük 2.000 TL üzerinde para ?ekme ücreti - Türkiye ve KKTC Ticari Kartlar? ile, KKTC Bireysel Kartlar?
Asgari Tutar
6.85TL
Asgari Oran
1.70%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir. Asgari 6,85 TL olmak üzere, günlük mü?teri limiti üzerinde ?ekilen tutar?n %1,70'i kadar ücret tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kiral?k Kasa ücretleri
Kiral?k Kasa
Kiral?k Kasa
Büyük Boy Kasa
Asgari Tutar
930TL
Asgari Oran
Azami Tutar
930TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Orta Boy Kasa
Asgari Tutar
680TL
Asgari Oran
Azami Tutar
680TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kü?ük Boy Kasa
Asgari Tutar
570TL
Asgari Oran
Azami Tutar
570TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Büyük Boy ?zel Kasa
Asgari Tutar
1865TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1865TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Orta Boy ?zel Kasa
Asgari Tutar
1365TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1365TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kü?ük Boy ?zel Kasa
Asgari Tutar
1135TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1135TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kiral?k Kasa Depozito
Kiral?k Kasa - Standart Kasa Depozito
Asgari Tutar
500TL
Asgari Oran
Azami Tutar
500TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kasa a??ld???nda tahsil edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kiral?k Kasa - ?zel Kasa Depozito
Asgari Tutar
1000TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1000TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kasa a??ld???nda tahsil edilir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Dijital Kasa
Dijital Kasa
Standart Kasa
Asgari Tutar
5.99TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. Kullan?c? kay?t olduktan sonra ilk 3 ay ücret al?nmaz.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Büyük Kasa
Asgari Tutar
10.99TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. Kullan?c? kay?t olduktan sonra ilk 3 ay ücret al?nmaz.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Dev Kasa
Asgari Tutar
20.99TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
BSMV dahildir. Kullan?c? kay?t olduktan sonra ilk 3 ay ücret al?nmaz.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet ??lemleri
Alt?n ??lemleri
?stanbul Alt?n Borsas?’nda Alt?n Al??-Sat???
Arac?l?k Komisyonu
Asgari Tutar
85TL
Asgari Oran
0.4%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Piyasa de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?stanbul Alt?n Borsas?’ndan Fiziki Alt?n Teslimat?
Mü?teriye fiziki alt?n teslimat masraf?
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Piyasa de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mü?teriden fiziki alt?n kabul masraf?
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.1%
Azami Tutar
Azami Oran
0.1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Piyasa de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
D?BS ?haleleri
?a?r? Merkezi Arac?l???yla Hazine ?halesi Kat?lma
?hale kat?l?m i?lem masraf?
Asgari Tutar
3.15TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3.15TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Her talep ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Rekabet?i Olmayan Teklif (ROT) ?hale kat?l?m i?lem masraf?
Asgari Tutar
6.30TL
Asgari Oran
Azami Tutar
6.30TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Her talep ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ube Arac?l???yla Hazine ?halesine Kat?lma
?hale kat?l?m i?lem masraf?
Asgari Tutar
3.15TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3.15TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Her talep ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Rekabet?i Olmayan Teklif (ROT) ?hale kat?l?m i?lem masraf?
Asgari Tutar
6.30TL
Asgari Oran
Azami Tutar
6.30TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Her talep ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?nternet ?b Arac?l???yla Hazine ?halesi Kat?lma
?hale kat?l?m i?lem masraf?
Asgari Tutar
1.58TL
Asgari Oran
Azami Tutar
1.58TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Her talep ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Rekabet?i Olmayan Teklif (ROT) ?hale kat?l?m i?lem masraf?
Asgari Tutar
3.15TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3.15TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Her talep ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hisse Senedi Al?? - Sat?? Emirleri
ATM Hisse Senet Al??-Sat??
Standart Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.2%
Azami Tutar
Azami Oran
0.2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Emrin Borsada Ger?ekle?ti?i Fiyat * Ger?ekle?ti?i Adet tutar? üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?a?r? Hisse Senet Al??-Sat??
Standart Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
0.4%
Azami Tutar
Azami Oran
0.4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Emrin Borsada Ger?ekle?ti?i Fiyat * Ger?ekle?ti?i Adet tutar? üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
0.4%
Azami Tutar
Azami Oran
0.4%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1 - 100.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
0.18%
Azami Tutar
Azami Oran
0.18%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 100.001 - 500.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
0.16%
Azami Tutar
Azami Oran
0.16%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 500.001 - 1.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
0.13%
Azami Tutar
Azami Oran
0.13%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1.000.001 - 5.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
2TL
Asgari Oran
0.10%
Azami Tutar
Azami Oran
0.10%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 5.000.001 TL ve üzeri - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?nternet ?b Hisse Sen. Al??-Sat??
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.2%
Azami Tutar
Azami Oran
0.2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1 - 25.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.19%
Azami Tutar
Azami Oran
0.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 25.001 - 50.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.18%
Azami Tutar
Azami Oran
0.18%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 50.001 - 200.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.17%
Azami Tutar
Azami Oran
0.17%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 200.001 - 500.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.15%
Azami Tutar
Azami Oran
0.15%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 500.001 - 1.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.12%
Azami Tutar
Azami Oran
0.12%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1.000.001 - 5.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.08%
Azami Tutar
Azami Oran
0.08%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 5.000.001 TL ve üzeri - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
??Cep Sen. Al??-Sat??
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.2%
Azami Tutar
Azami Oran
0.2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1 - 25.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.19%
Azami Tutar
Azami Oran
0.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 25.001 - 50.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.18%
Azami Tutar
Azami Oran
0.18%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 50.001 - 200.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.17%
Azami Tutar
Azami Oran
0.17%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 200.001 - 500.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.15%
Azami Tutar
Azami Oran
0.15%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 500.001 - 1.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.12%
Azami Tutar
Azami Oran
0.12%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1.000.001 - 5.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.08%
Azami Tutar
Azami Oran
0.08%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 5.000.001 TL ve üzeri - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ube Hisse Senedi Al?? - Sat??
Standart Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Emrin Borsada Ger?ekle?ti?i Fiyat * Ger?ekle?ti?i Adet tutar? üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
0.5%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1 - 100.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
0.18%
Azami Tutar
Azami Oran
0.18%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 100.001 - 500.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
0.16%
Azami Tutar
Azami Oran
0.16%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 500.001 - 1.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
0.13%
Azami Tutar
Azami Oran
0.13%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1.000.001 - 5.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
5TL
Asgari Oran
0.10%
Azami Tutar
Azami Oran
0.10%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 5.000.001 TL ve üzeri - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Telefon ?b Hisse Sen. Al??-Sat??
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.2%
Azami Tutar
Azami Oran
0.2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1 - 25.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.19%
Azami Tutar
Azami Oran
0.19%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 25.001 - 50.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.18%
Azami Tutar
Azami Oran
0.18%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 50.001 - 200.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.17%
Azami Tutar
Azami Oran
0.17%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 200.001 - 500.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.15%
Azami Tutar
Azami Oran
0.15%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 500.001 - 1.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.12%
Azami Tutar
Azami Oran
0.12%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 1.000.001 - 5.000.000 TL Aras? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
i?lem Hacmine G?re Al?m-Sat?m Komisyonu
Asgari Tutar
1TL
Asgari Oran
0.08%
Azami Tutar
Azami Oran
0.08%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
3 ayl?k i?lem hacmi ortalamas? 5.000.001 TL ve üzeri - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet Saklanmas?
Yat?r?m Hesab? Saklama
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi (100,01 – 1.000 TL aras?)
Asgari Tutar
3.40TL
Asgari Oran
Azami Tutar
3.40TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan kaydile?me i?lemi tamamlanan sermaye piyasas? ara?lar?n?n TL de?eri vasatisi üzerinden ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi (1.000,01 – 10.000 TL aras?)
Asgari Tutar
8.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
8.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan kaydile?me i?lemi tamamlanan sermaye piyasas? ara?lar?n?n TL de?eri vasatisi üzerinden ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi (10.000,01 – 50.000 TL aras?)
Asgari Tutar
11.25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
11.25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan kaydile?me i?lemi tamamlanan sermaye piyasas? ara?lar?n?n TL de?eri vasatisi üzerinden ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi (50.000,01 – 250.000 TL aras?)
Asgari Tutar
14.75TL
Asgari Oran
Azami Tutar
14.75TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan kaydile?me i?lemi tamamlanan sermaye piyasas? ara?lar?n?n TL de?eri vasatisi üzerinden ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi (250.000,01 - 500.000 TL aras?)
Asgari Tutar
22.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
22.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan kaydile?me i?lemi tamamlanan sermaye piyasas? ara?lar?n?n TL de?eri vasatisi üzerinden ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi (500.000,01 - 750.000 TL aras?)
Asgari Tutar
31.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
31.50TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan kaydile?me i?lemi tamamlanan sermaye piyasas? ara?lar?n?n TL de?eri vasatisi üzerinden ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi (750.000,01 TL ve üzeri)
Asgari Tutar
35TL
Asgari Oran
Azami Tutar
35TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan kaydile?me i?lemi tamamlanan sermaye piyasas? ara?lar?n?n TL de?eri vasatisi üzerinden ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama Sistemi (1.001-3.000 TL aras?)
Asgari Tutar
2.25TL
Asgari Oran
Azami Tutar
2.25TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan alt?n ürünlerimizin TL de?eri vasatisi üzerinden ayl?k olarak tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama Sistemi (3.001-5.000 TL aras?)
Asgari Tutar
4.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
4.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan alt?n ürünlerimizin TL de?eri vasatisi üzerinden ayl?k olarak tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama Sistemi (5.001-10.000 TL aras?)
Asgari Tutar
6.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
6.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan alt?n ürünlerimizin TL de?eri vasatisi üzerinden ayl?k olarak tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama Sistemi (10.001-40.000 TL aras?)
Asgari Tutar
9TL
Asgari Oran
Azami Tutar
9TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan alt?n ürünlerimizin TL de?eri vasatisi üzerinden ayl?k olarak tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama Sistemi (40.001-150.000 TL aras?)
Asgari Tutar
11.5TL
Asgari Oran
Azami Tutar
11.5TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan alt?n ürünlerimizin TL de?eri vasatisi üzerinden ayl?k olarak tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama Sistemi (150.001-1.000.000 TL aras?)
Asgari Tutar
23TL
Asgari Oran
Azami Tutar
23TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan alt?n ürünlerimizin TL de?eri vasatisi üzerinden ayl?k olarak tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n Saklama Sistemi (1.000.001 TL ve üzeri)
Asgari Tutar
57TL
Asgari Oran
Azami Tutar
57TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesab?nda bulunan alt?n ürünlerimizin TL de?eri vasatisi üzerinden ayl?k olarak tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Anapara Tahsili
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
18TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Tahsilat tutar? üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Devlet ?? Bor?lanma Senedi Saklanmas?
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
90TL
Asgari Oran
0.25%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?er vasatisi üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Eurobond Saklama
Eurobond saklama masraf?
Asgari Tutar
11USD/EUR
Asgari Oran
0.015%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
?lgili masraf oran? y?ll?k olup Eurobond d?viz cinsine ba?l? olarak USD veya EUR cinsinden sene ba?lar?nda pe?in tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Di?er Menkul K?ymetlerin Saklanmas?
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
90TL
Asgari Oran
0.1%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?er vasatisi üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
MKK Sicil ?ifre G?nderim
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi
Asgari Tutar
8TL
Asgari Oran
Azami Tutar
8TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Bankam?z arac?l???yla ad?na MKK sicil numaras? üretilen ve ?ifre tahsis edilerek g?nderilen mü?terilerden tahsil edilmektedir.BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
MKK Saklama Komisyonu
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.0065%
Azami Tutar
Azami Oran
0.0065%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesaplar?nda bulunan pay senetlerinin piyasa de?eri TL ortalamas? 1.000.000 TL’nin üzerinde olan hesaplardan ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.005%
Azami Tutar
Azami Oran
0.005%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Yat?r?m hesaplar?nda bulunan ?zel Sekt?r Bor?lanma Ara?lar? ve Devlet ?? Bor?lanma Senetlerinin nominal de?eri TL ortalamas? 1.000.000 TL’nin üzerinde olan hesaplardan ü? ayl?k d?nemlerde tahsil edilmektedir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Hisse Senedi Saklanmas?
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
90TL
Asgari Oran
0.25%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?er vasatisi üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesaplar?nda Kapal? Pay Saklanmas?
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi
Asgari Tutar
90TL
Asgari Oran
0.25%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?er vasatisi üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kupon Faizi Tahsili
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
18TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Tahsilat tutar? üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Kupon Kesim ??lemi
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
0.40TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.40TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Kupon ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Fiziki Bankam?z Hisse Senedi Teslim Al?nmas?
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.2%
Azami Tutar
Azami Oran
0.2%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Senet piyasa de?eri ile senet nominal de?eri aras?ndaki fark üzerinden al?nmaktad?r. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Fiz. B?ST ??l. G?rmeye Haz?r Olm. Hisse Senet Al.
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi
Asgari Tutar
75TL
Asgari Oran
0.4%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Senet piyasa de?eri ile senet nominal de?eri aras?ndaki fark üzerinden al?nmaktad?r. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mü?teriye Fiziki Hisse Senedi Teslimi
Yat?r?m Hesab? Saklama Sistemi
Asgari Tutar
54TL
Asgari Oran
0.1%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Mü?teriye Fiziki K?ymet Teslimi
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
54TL
Asgari Oran
0.1%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Rü?han Hakk? Kullanma ve Bedelsiz Hisse Da??t?m?
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
18TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Saklama Masraflar?
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
0.20TL
Asgari Oran
Azami Tutar
0.20TL
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul k?ymet küpürü ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Senet De?i?im ??lemi
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
18TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet nominal de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Temettü Kuponu Tahsili
Aynen Saklama Sistemi
Asgari Tutar
18TL
Asgari Oran
0.3%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Tahsilat tutar? üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Menkul K?ymet Virman ??lemleri
Yat?r?m Kurulu?lar?ndan Bankam?za Hisse Senedi, Varant Virman?
Virman ??lemi
Asgari Tutar
9.50TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Senet cinsi ba??na 1,25 TL olmak üzere herbir virman i?lemi i?in en az 9,50 TL tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Kurulu?lar?ndan Bankam?za Sb.Get.Men.K?ym.?z.Sekt?r Tah. Virman?
Virman ??lemi
Asgari Tutar
50TL
Asgari Oran
0.02%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Virman i?lemleri 50 TL'den az olmamak üzere menkul k?ymet nominal de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Hesab? Alt?n ürünlerinin Farkl? Ki?ilere Ait Vadesiz Alt?n Mevduat Hesaplar?na Aktar?m?
Virman ??lemi
Asgari Tutar
20TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
1.000 gr dahil aktar?mlarda i?lem ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Virman ??lemi
Asgari Tutar
50TL
Asgari Oran
0.1%
Azami Tutar
Azami Oran
0.1%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
1.000 gr üzerinde aktar?mlarda, alt?n?n Bankam?z gi?e al?? kurundan hesaplanan TL de?eri üzerinden i?lem ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir.
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?zda Saklanan Eurobondlar?n Di?er Bankalara veya Di?er Bankalarda Saklanan Eurobondlar?n Bankam?za Virman?
Eurobond virman?
Asgari Tutar
5.5USD/EUR
Asgari Oran
Azami Tutar
5.5USD/EUR
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Eurobond d?viz cinsine ba?l? olarak USD veya Eur cinsinden i?lem ba??na tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Yat?r?m Kurulu?larna ve/veya Bankam?z Yat?r?m Hesaplar? Aras? Hisse Senedi - Varant Virman ??lemleri
Virman ??lemi
Asgari Tutar
35TL
Asgari Oran
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Senet cinsi ba??na 7 TL olmak üzere herbir virman i?lemi i?in en az 35 TL tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Bankam?zdan Yat?r?m Kurulu?lar?na ve/veya Bankam?z Yat?r?m Hesaplar? Aras? Sb.Get.Men.K?ym.?z.Sekt?r Tah.Virman?
Virman ??lemi
Asgari Tutar
50TL
Asgari Oran
0.05%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Virman i?lemleri 50 TL'den az olmamak üzere menkul k?ymet nominal de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Repo
Repo ?ptal Edilmesi
?a?r? Merkezi Arac?l???yla Otomatik Repo Talimat? ?ptali
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.02%
Azami Tutar
Azami Oran
0.02%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Repo tutar? üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
?ube Arac?l???yla Repo ?ptali
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.02%
Azami Tutar
Azami Oran
0.02%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Repo tutar? üzerinden tahsil edilmektedir - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Repo-Ters Repo Mü?teri Arac?l?k ??lemleri
Arac?l?k Komisyonu
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.005%
Azami Tutar
Azami Oran
0.005%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
?MKB 'de ger?ekle?en emir tutar?* bo?lanma gün say?s? - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Sabit Getirili Menkul K?ymet Al?? - Sat??
?ube - Sab. Get. Men. K?ymet B?ST’de Al??–Sat??
Arac?l?k Komisyonu
Asgari Tutar
Asgari Oran
0.025%
Azami Tutar
Azami Oran
0.025%
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Emrin Borsada Ger?ekle?ti?i Fiyat * Ger?ekle?ti?i Adet - BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
Ser. Piy. B?lümü Sigortal? K?ymet G?nderilmesi
Menkul K?ymet G?nderilmesi
Posta ??letmesi ?le K?ymet G?nderilmesi Sigorta ücreti
Asgari Tutar
45TL
Asgari Oran
0.5%
Azami Tutar
Azami Oran
Guncelleme Tarihi
22.12.2020 17:48
Fiziki g?nderilen menkul k?ymetin piyasa de?eri üzerinden tahsil edilmektedir. BSMV hari?tir
Guncelleme Tarihi 22.12.2020 17:48
TL D?BS ?haleleri
?a?r? Merkezi ?hale Talebinin Ger?ekle?mesi