B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Yat?r?m Hizmetleri

Maksimum Hesap

Maksimum Hesap size hem vakit hem nakit kazand?r?r. Siz hayat?n?z?n tad?n? ??kar?rken paran?z bo? durmaz.?

Robofon Dan??man?

??? Bankas? Robofon Dan??man? ile Yat?r?m Kararlar?n?za Y?n Verin! ??Cep veya ?nternet ?ube’den ula?abilece?iniz ?? Bankas? Robofon Dan??man? menüsü ile yat?r?mc? profili anketini 6 ad?mda tamamlayarak yat?r?m karar? alma sürecinizi kolayla?t?rabilirsiniz.?

Borsa ??lem Platformu

?Borsa verilerini anl?k olarak izleyin, pay ve varant talimatlar?n?z? h?zl? ve güvenli bir ?ekilde borsaya iletin. ?

??Cep Mobil Borsa

???Cep Mobil Borsa ile anl?k borsa verilerini izleyerek hisse senedi ve varant i?lemlerinizi kolayca ger?ekle?tirebilirsiniz.?

??Cep Yurt D??? Piyasalar

Yurt D??? Piyasalar tek dokunu?la elinizin alt?nda, Bankac?l?k i?lemlerinizle ayn? uygulamada!?

Fon Biriktiren Talimat

?Fon Biriktiren Talimat ?? Bankas?’ndaki hesab?n?zdan veya ?? Bankas? kredi kart?n?zla fon biriktiren talimat verin kü?ük tasarruflar?n?z? büyük birikimlere d?nü?türün. ?

üstü Kals?n

?Maximum Tasarruf Harekat?’n?n ikinci aya??nda ?? Bankas?’ndan Türkiye’de ilk olan yepyeni bir hizmet: üstü Kals?n ?. ?? Bankas? kredi kart? ve yat?r?m hesab? bulunan herkes, kredi kartlar? ile al??veri? yaparken ayn? zamanda tasarruf etmenin de keyfine varacak. ?

Vergi K?lavuzu

?Y?llar itibar?yla vergi k?lavuzlar?.?

Duyurular

?Güncel ve yasal duyurular burada.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经